En bild på ditt barn består lika länge som den på kollegan

51 procent av de föräldrar som svarade i Canons undersökning bad om lov av sina barn innan de laddade upp bilder på dem.Bild: TT/Petra Lindell

Enbart hälften av dagens föräldrar ber om lov innan de laddar upp en bild på sitt barn på sociala medier. Att fråga om lov av en kollega känns viktigt men att göra det av sitt barn, glöms lätt bort.

Ofta upplever barn att deras föräldrar är pinsamma som postar så mycket på sociala medier. De vill inte att föräldrarna ska ladda upp bild efter bild på dem. Många föräldrar är dock inte det minsta medvetna om detta eftersom enbart en femtedel av föräldrarna i dag över huvud taget diskuterat ämnet med sina barn.

Detta framgår i Kantar Sifos nätbaserade undersökning på 1000 föräldrar i åldern 25–60 år med barn i åldern 8–16 år. Undersökningen är gjord på uppdrag av Canon Svenska AB.

Som bildleverantör ville Canon reda ut hur föräldrar beter sig i sociala medier, vad de själva känner till och hur väl de kan förmedla den kunskapen till sina barn.

Målet är att utgående från undersökningen, sprida sådan kunskap åt föräldrarna som i dag verkar saknas och på så vis bidra till en bättre bildhantering på nätet.

Om föräldrarna saknar kunskap om hur man beter sig i sociala medier, lär sig barnen heller aldrig det.

Vett och etikett-guide på kommande

Trots att hälften av dagens föräldrar aldrig ber sina barn om lov innan de laddar upp en bild av dem, är det många fler som är noga med att be om lov av sina kolleger och bekanta innan de laddar upp bilder på dem. 61 procent av de svarande uppgav sig exempelvis alltid fråga lov av sina kolleger i detta avseende.

Och trots att en stor del av föräldrarna aldrig bad om lov av sina barn på förhand, visade undersökningen ändå att var tionde förälder någon gång hade varit med om att de laddat upp en bild på sitt barn som de senare själva ångrat.

En bild som en gång laddats upp på nätet kan finnas kvar där förevigt. En bild då 3-åriga Johanna står på stranden och ler med chokladglass upp till öronen, finns tillgänglig fortfarande då Johanna är 33 år gammal, vare sig hon själv vill det eller inte.

Trots att de flesta är medvetna om detta, visade undersökningen att enbart 46 procent av de svarande föräldrarna brukade reflektera över vilken påverkan en uppladdad bild kan ha i framtiden.

En slutprodukt av undersökningen finns nu att vänta. Canon Svenska AB i samarbete med Bris kommer att utveckla en vett och etikett-guide för såväl föräldrar och barn om hur man ska bete sig på sociala medier och vad man bör tänka på gällande spridning av bildmaterial.

Canon Svenska AB:s kommunikationschef Helen Iwefors Häggblom konstaterar att Canon som bildleverantör har ett ansvar att bära i denna fråga.

– Ett sätt att bära ansvaret är att få föräldrar att tänka efter hur de beter sig i sociala medier. Och kan vi få föräldrar vara lyhörda för vad deras barn anser och på så sätt förändra ett beteende har vi kommit långt.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00