En bild bland andra

Den akademiskt utbildade eliten kreerade en hel kollektion kejserliga kläder – men det ifrågasättande barnet infann sig för sent. Den alternativlösa (ny)liberalismen hade hunnit bli lomhörd, skriver Torbjörn Kevin i Mitt i vyn.

Alla har hört det slitna skämtet att ett slagsmål börjar med att någon slår tillbaka.Men lägg det rastret på dagsläget: Det som sker i det som vi tolkar som angrepp på demokratin är också en reaktion...