En basinkomst är ingen enkel lösning

Bild: Pressbild

Det är som Tuomas Muraja påtalar att det nuvarande socialskyddet är föråldrat och byråkratiskt, men det är en illusion att tro att en basinkomst är en enkel lösning.

Enligt journalisten Tuomas Muraja är en basinkomst den bästa aktiveringsmodellen. Han är en av dem som blev utvalda till det två år långa experimentet att ge sammanlagt 2 000 arbetslösa personer en su...