En av fyra har dålig koll på kreditkortens kostnader

Bild: Mostphotos

Närmare 23 procent av alla finländare uppger att de har bristfällig eller dålig koll på de utgifter som de egna kreditkorten förorsakar. Det framgår av S-bankens enkät som publicerades på måndagen.

– Det är oroväckande att kreditkortens kostnader är höljda i dunkel. Det lönar sig att jämföra priserna eftersom kostnaderna skiljer sig mycket från varandra. Utöver kontoskötselavgiften lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid månatliga utgifter, årsavgifter och marginalräntan. Det är bäst att kolla upp den årliga räntan som inbegriper alla kostnader, säger produktgruppschef Marketta Lundell på S-banken.

Omkring 80 procent av alla finländare som har fyllt 25 använder kreditkort. Närmare 40 procent av dem har endast ett kreditkort. En knapp fjärdedel av dem som svarade på S-bankens enkät vet inte hur mycket de betalar till sin egen bank för att använda kortet. Enligt S-banken har männen bättre koll på sina kreditkortskostnader än de kvinnor som besvarade enkäten.

– Det lönar sig att ha minst två kreditkort så att man inte är i sticket även om det ena kortet försvinner. Det går alltid att spärra ett kreditkort och bestämma gränser för uttagen av kontanter eller var man geografiskt kan använda sig av kreditkortet, säger Lundell.

De flitigaste kreditkortsanvändarna bor i huvudstadsregionen. Över 51 procent av dem har fler än ett kreditkort. Motsvarande andel i övriga Finland är 34 procent.

S-bankens enkät genomfördes av opinionsmätningsbolaget Kantar TNS.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03