Emotionellt engagerande för fyra händer

Pianisten Mirka Viitala uppträdde tillsammans med Emil Holmström i det utrymmesmässigt rätt begränsade Café Sonck i Berghälls kyrka.Bild: Tuomo Eerikärinen

Mirka Viitala och Emil Holmström gottade sig åt Mozarts sprudlande tonkaskader i Berghälls kyrka.