Emigrationen oroar

Utflyttningen är ett stort problem för det lilla landet. Man räknar med fyra stora emigrationsvågor: