Emigrationen oroar

Utflyttningen är ett stort problem för det lilla landet. Man räknar med fyra stora emigrationsvågor:

1990 då gränserna öppnades

2004 då Litauen blev medlem i EU och Nato.

2009 då den ekonomiska krisen slog till.

2015 då Litauen kom med i eurosamarbetet

Professor Vilmante Kumpikaite-Valiuniene på Kaunas högskola för ekonomi säger att varje emigrationsvåg har varit som att tömma en liten stad på folk.

– Nu är det upprörande att märka att emigrationen bara fortsätter. 66 procent av emigranterna anger låga löner som orsak till att de flyttar.

– Men också sociala orsaker ökar i betydelse. Ungdomarna är födda i ett fritt Litauen och har annorlunda attityder och världsåskådning än den äldre generationen, säger Kumpikaite-Valiuniene.

Bönder och gröna regerar

Parlamentsval hölls 2016 och endast 50 procent av de röstberättigade gav sin röst. En allians mellan bondepartiet och de gröna vann 54 mandat i Seime, parlamentet, mot tidigare en plats och regerar i dag. Det socialdemokratiska partiet, tidigare kommunisterna, blev den stora förloraren.

Kritiken mot den sittande regeringen är stark. Statsministern Saulius Skvernelis är stor markägare och anklagas för att kringgå EU:s sanktioner mot Ryssland och dumpa priserna på konstgödsel. Av vallöftet 2016 att stoppa utvandringen har det inte blivit något. Däremot har regeringen förbjudit alkoholreklam i Litauen från första januari i år.

Försvaret viktigast

De baltiska staternas främsta prioritet är att försvara sin östra gräns. Baltiska ministerrådet leds i år av Litauen och statsminister Saulius Skvernelis nämner försvarssamarbetet och försvaret av EU:s östra gräns som högsta prioritet. Den andra viktiga frågan är att garantera energiförsörjningen. Man kom överens om att synkronisera elnätet med övriga Europas och samarbete via Polen.

En LNG-terminal reducerade redan 2015 beroendet av den ryska gasen till 30 procent och gasledningar som sammanbinder Finland med de baltiska länderna och Polen planeras.

Rail Baltica ska byggas ut och man ska jobba för att få med viktiga samarbetspartner som Polen och Finland och säkra EU-finansiering.