Elpriset slår nya rekord

Börspriset på el har inte varit så här högt på över tio år. I normala fall stiger priset först vid extrem kyla i hela Norden. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Den som bundit sitt elavtal till priset på elbörsen kan ha en rekordhög räkning att se fram emot. På måndagen slog elpriset i Norden rekord för i år och var under en timme på kvällen över 400 euro per megawattimme.

Energibolagen varnar i allmänhet för höga elpriser i lägen då det är väldigt kallt i hela Norden på samma gång och då också Ryssland är drabbat av extrem kyla. Men läget på elmarknaden i Europa är nu så ovanligt att redan några minusgrader i södra Sverige höjer elpriset till nya rekord i Norden.

– Det är de mellaneuropeiska priserna som slår igenom hos oss, säger Peter Strandberg, marknadsspecialist på Vattenfall i Finland.

Under måndagen var det dessutom vindstilla i södra Sverige och vindkraften i området kunde producera bara hälften av det den normalt gör. I norr lade sig isarna på de älvar som producerar vattenkraft och det påverkade produktionen där.

Det är flera faktorer som medverkar till de höga priserna. Hela hösten har Mellaneuropa lidit av brist på naturgas. Naturgasen är där en viktig källa både till el och till värme i Syd- och Mellaneuropa. Ryssland är en viktig gasleverantör som under hösten har levererat enbart på förhand överenskomna mängder gas. Eftersom behovet varit större har priset pressats upp.

Att de tyska myndigheterna dessutom meddelat att den nya gasledningen Nord Stream 2 mellan Ryssland och Tyskland knappast kan tas i användning innan våren har inneburit att priset stigit ytterligare. Också priset på utsläppsrätter har varit högt.

Senare under veckan räknar väderleksrapporterna med kraftigare vind och större produktion av el producerad med vindkraft. Det innebär att elpriset kan sjunka rejält till omkring 150 euro per megawattimme redan på tisdagen mot ett medelpris kring 250 euro under måndagen. De här priserna innehåller inte moms.

Finland importerade under måndagen hälften av den el kapaciteten skulle medge från Sverige och utnyttjade importkapaciteten från Ryssland fullt ut.

De konsumenter som har ett elpris bundet till börspriset upplevde några dyra timmar under måndagen.

– De flesta avtal bygger på timpris, det är rejälast mot kunden och innebär en mindre risk för oss, säger Peter Strandberg.

Han påminner om att även om det just nu är dyra timmar så har det funnits perioder då börspriset legat nära noll. Det har kunder med rörligt pris dragit nytta av. Det är inte så ofta börspriset är så här högt.

Strandberg tror att Mellaneuropa kan komma att ha problem med gasleveranser hela vintern och det kommer att hålla prisnivån hög. Det är bara att hoppas att inga kärnkraftverk faller ur systemet under vintern, säger han.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning