Elokapina bör inte få demonstrerar på nytt

Jag vet inte om polisen hade kunnat omdirigera trafiken, men denna metod hade varit förkastlig

Detta tema har av pressen beskrivits så detaljerat att jag går direkt till de kritiska punkterna. Jag finner inte något lagstridigt i polisens åtgärder, trots att pepparbesprutningen var osympatisk. Genom flera uppmaningar försökte polisen få demonstranterna att inte blockera farlederna. Dess resurser att bära bort demonstranterna var inte tillräckliga.

Jag vet inte om polisen hade kunnat omdirigera trafiken, men denna metod hade varit förkastlig. Då hade ju polisen och därmed även samhället de facto godkänt Elokapinas trafikblockering. I framtiden hade detta gett upphov till mer blockeringar, organiserade av andra organisationer som favoriserar medborgarolydnad.

Genom sin illegala demonstration bör Elokapina förvägras nya tillstånd till sådana. Även i övrigt bör polisen och myndigheterna hålla ett öga på denna organisation.

Sten von Troil, diplomingenjör, Grankulla

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning