Elisa ändrar beslut om dataöverföring utomlands

Bild: Antti Aimo-Koivisto

Elisa inhiberar sina planer på att sänka näthastigheten för dataöverföring utomlands.

Teleoperatorn informerade tidigare att den kommer att sänka hastigheten för dataöverföring som ett gensvar till att roamingavgifterna inom EU sänks. I slutet av månaden införs en maximitaxa för dataöverföring inom EU.

Elisa fattade sitt beslut efter diskussioner med Kommunikationsverket.

Bolaget erbjuder i fortsättningen sina kunder dataöverföring för EU:s maximipris, 6,2 cent per megabit, om inte kunden köpt något av de paket som bolaget erbjuder.

Kommunikationsverket har utrett Elisas planer och anser beslutet tillräckligt.

– Vi är väldigt nöjda med Elisas beslut. Det ger kunderna som reser inom EU en möjlighet att välja den service som lämpar sig bäst för deras behov, konstaterar direktör Johanna Juusela i sitt pressmeddelande.

Maximipriset för dataöverföringen som träder i kraft i slutet av april är det första skedet av lagreformen. EU har för avsikt att helt avstå från tilläggsavgifter vid nätbesök när folk reser utomlands.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00