Elflyget varvar ljudlöst upp – Kvarkenregionen har hunnit längst

Här en modell av det plan som svenska Hearth Aerospace håller på att utveckla. Målet är att planet, med plats för 19 resenärer, ska vara certifierat för passagerartrafik 2025. Bild: Hearth Aerospace

Kort startsträcka och låg bullernivå gör att elektriska flygplan kan bli framtidens alternativ på destinationer som i dag saknar förbindelser. I Finland har planerna på elflyg framskridit längst i Kvarkenområdet.

För ett par decennier sedan hade passagerartrafik med batteridrivna flygplan mest låtit som en kuriositet. Men precis som inom landsvägstrafiken pågår i dag ett intensivt utvecklingsarbete kring elekt...