Elevers stress väcker oro: "Antagningen till högskolor måste utvärderas"

Henrik Wickström, Silja Borgarsdóttir Sandelin och Sandra Bergqvist, SFP:s tre vice ordförande. Bild: SFP / Johan Hagström

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson är tveksam till den nya antagningsprocessen till högskolor, där studentexamen väger tyngre, och anser att systemet behöver utvärderas. Ungas stress väckte debatt på partidagen.

Ungas stress och välmående lyftes upp av delegater på SFP:s partikongress, som bland annat nämnde den nya antagningsprocessen som lägger större vikt på gymnasiestudierna, men också det nedskurna studi...