Elevernas välbefinnande har högsta prioritet

Då enskilda lärare inte klarar av att fungera i enlighet med den goda verksamhetskultur som finns i Raseborgs skolor handleds läraren i första hand till ett ändrat beteende.

Att skapa en för alla gemensam värdegrund som syns i den dagliga verksamheten är en ständigt pågående process. Enligt läroplanen ska eleverna få stöd i att utveckla sin egen värdegrund och den vuxna får föra värdegrundsdiskussion med eleverna. Att leda arbetet med människor; elever, studerande och skolans personal är ett krävande och givande arbete. Alla som arbetar och studerar i skolan utsätts mer än tidigare av influenser från samhället och de sociala medierna påverkar eleverna och studerandes vardag och naturligtvis även lärarnas. I olika vardagliga situationer uppstår värdekonflikter.

Arbetet med välbefinnande hos elever och studerande i Raseborgs skolor har högsta prioritet. Tryggheten består av såväl fysisk som psykisk trygghet. Det förebyggande arbetet är av största vikt och sker dagligen i skolorna. Läroplanen, kommunens ordningsregler och skolans trivselregler utgör en grund för hur man får vardagen att fungera samt hur man bemöter varandra. Elevdelaktighet såväl på lektionerna som i beslut betonas och vikten av att ha ett öppet, respektfullt diskussionsklimat är betydelsefullt för en fungerande skoldag. Elever och studerande ska bemötas med vänlighet, engagemang och respekt. De vuxna ska föregå med gott exempel.

Resultat från skolornas egna trivselenkäter, Hälsa och välfärdsenkäten, stadens jämställdhetsenkäter analyseras och utgör grunden för att förbättra arbetet i skolorna och ta tag i de delar som inte fungerar tillfredsställande.

Under de senaste två åren har lärarna och rektorerna i Raseborg aktivt arbetat med att synliggöra lärandet med funktionella arbetsmetoder, elevers styrkor och kollegialt och kooperativt lärande vilka sammantaget skapar en kultur där elevens framgång och välbefinnande är resultatet.

Då enskilda lärare inte klarar av att fungera i enlighet med den goda verksamhetskultur som finns i Raseborgs skolor handleds läraren i första hand till ett ändrat beteende. Om resultat inte nås vidtas andra åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning. Elever får information om vem de ska vända sig till om de känner att de inte blir sakligt bemötta.

Tina Nordman bildningsdirektör Elisabet Ehrstedt undervisningschef Raseborgs stad

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning