Eleverna: Stort plus att skolan har mycket pengar

Abiturienterna Nadia Mahlberg och Atte Stenqvist till vänster. Eleverna är tacksamma över att skolan har en stiftelse som stödjer dem. – De som är aktiva och tar initiativ, har möjlighet att åka på resor. Men det är kul att stiftelsen också sponsrar verksamhet som riktar sig till alla elever, som när vi fick pengar för att testa på paint ball i gymnastiken. Bild: Niklas Tallqvist

Eleverna i Gymnasiet Grankulla samskola är väl medvetna om att de i och med skolans förmögna stiftelse kan göra saker som inte är alla förunnade.

I elevkorridoren i gymnasiet sitter skolans abiturienter försjunkna vid sina datorer invid pentryt där det är fritt fram för var och en att koka kaffe eller tillreda mellanmål. Väggen pryds av inramad...