Eleverna i Cygnaeus lågstadieskola får havsutsikt under renoveringen

Renovering väntar. Bild: Niklas Tallqvist

Först ska det finskspråkiga lågstadiet på Fabriksgatan renoveras. Sedan är det Cygnaeus-enheten vid Grundskolan Norsens tur. Så länge renoveringen pågår kommer eleverna att gå i skola i en provisorisk byggnad som kommer att ligga på en parkeringsplats mellan Havsgatan och Eirastranden.

På tomten i fråga brukar Helsingforsborna vinterförvara sina båtar. Nu får båtägarna i stället förvara sina båtar på Ärtholmen.

Myndigheterna har letat efter en lämplig tomt en längre tid. Något som inte är det lättaste då södra Helsingfors är tämligen tätt bebyggt.

Ett alternativ var att eleverna temporärt skulle placeras på tomten där skolan på Ärtholmen ska byggas. Den planen skrotades då Helsingfors stad ansåg att området är för farligt för barn på grund av alla byggplatser.

Den provisoriska skolbyggnaden kommer att vara två våningar hög på sina ställen och en våning låg där det bättre passar in i miljön.

Området hör till de mest värdefulla i Helsingfors och det har man beaktat i planeringen. Höjdskillnaden mellan parkeringsplatsen och den bakom liggande Havsgatan är mellan 2,5 och 4,1 meter. Där höjdskillnaden är som störst kommer byggnaden att byggas i två våningar. Där höjdskillnaden är mindre blir det en våning så att inte havsutsikten äventyras för dem som bor i lägenheterna bakom.

Staden kommer att ansöka om bygglov under hösten. Ett bygglov är i kraft i fem år och planen är att renoveringarna är avklarade före utgången av år 2023. Den provisoriska skolbyggnaden ska stå klar i april 2020.

Staden ordnar ett informationsmöte i Tehtaankadun ala-aste på Fabriksgatan 15-17 måndagen den 23 september klockan 17.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Högklassigt och hållbart direkt från producenten

Mer läsning