Eleverna fortfarande välkomna i direktionerna

Det finns ingen orsak att begränsa deras medverkan i direktionens verksamhet.