Elever turvis hemma och turvis i skolan för att hindra smittspridning

Undervisningsminister Li Andersson. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Grundskolelever ska under hösten kunna alternera så att de ibland är hemma och ibland i skolan, för att begränsa och hindra smittspridning av covid-19.

Regeringen har kommit med sitt förslag till temporär ändring av grundskolelagen.

– Även om vi nu ser ut att ha lyckats hindra virusspridningen, vet vi inte hur epidemiläget ser ut i höst och om det kommer en andra våg. Därför har vi förberett oss för olika scenarier, säger undervisningsminister Li Andersson (VF) som presenterade de tilltänkta lagändringarna på torsdagen.

Regeringen vill inte igen använda storsläggan beredskapslagen och stänga alla skolor i hela landet. Därför har man nu tagit fram ett verktyg som ändå gör det möjligt att se till att det är tillräckligt glest mellan skoleleverna för att stävja smittspridningen. Lagändringarna är temporära och skulle vara i kraft från augusti till årsskiftet.

Lagförslaget går ut på att undervisningsanordnarna tillsammans med de lokala smittskyddsmyndigheterna bedömer när undantagsåtgärderna måste sättas in.

– Närundervisning i skolan är den primära undervisningsformen, men för att trygga säkerheten är det möjligt att alternera till exempel så att undervisningsgrupperna varannan vecka är i skolan och varannan vecka får distansundervisning, säger Li Andersson.

Budskapet är detsamma som i HBL:s intervju med Andersson för två veckor sedan.

Distansundervisningsperioderna ska vara så korta som möjligt och specialarrangemangen får endast vara i kraft i en månad i taget. Därmed är det inte möjligt för en kommun att bestämma att den under hela höstterminen ordnar undervisningen turvis på distans och turvis i skolan.

Vissa barn omfattas inte av de tillfälliga lagändringarna. Förskolebarn omfattas inte, inte heller barn i årskurserna 1-3. Andra elevgrupper som kommer att vara i skolan hela tiden är de som får specialundervisning och elever med förlängd läroplikt, samt elever i förberedande undervisning.

Utbildningsanordnarna kan ordna undervisningen enligt de nya tillfälliga reglerna ifall det inte går att följa smittskyddsmyndigheternas direktiv om hygien och social distansering på grund av trängsel.

Elever och personal kan också sättas i distansundervisning ifall skolan eller delar av skolbyggnaden måste stänga på grund av smittspridning. Likaså har elever i karantän rätt till undervisning på distans.

Också på andra stadiet och på högskolarna blir det förändringar. Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen (C) säger att lagen skrivs om så att yrkesskolelever som inte kan utföra arbetspraktik på grund av koronaepidemin, till exempel om verksamheten är tillfälligt nedlagd, i stället ska kunna visa sina kunskaper på andra sätt.

Högskolestudenter är tvungna att ta emot sin studieplats förutsatt att de inte till exempel gör värnplikt, är sjuka eller föräldralediga. Från och med hösten ska också studenter som inte kan ta emot studieplatsen på grund av myndighetsbeslut ha rätt att skjuta upp sina studier. Beslutet gäller i praktiken utländska studerande som inte släpps in i landet på grund av resedirektiv och stängda gränser.

Regeringen skjuter också till med mer pengar, 124 miljoner euro, till högskolorna som en del av den exceptionellt stora tilläggsbudgeten. Miljonerna ska användas till att utöka antalet studieplatser med 4 800 stycken. De extra studieplatserna gäller studerande som beviljas studieplats i höst och hösten 2021.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning