Elever ska uppmuntras till språkstudier

Finländarnas kunskaper i främmande språk dalar. Det är illa för näringslivet, då många företag agerar på en global marknad där språkkunskaper behövs. Men också förståelsen människor emellan lider: allt snävare språkkunskaper innebär minskad förmåga att förstå olika kulturer.

Det är välkänt att språkinlärningen ger bättre resultat ju tidigare studierna inleds. I Esbo erbjuder majoriteten av de finska skolorna ändå enbart engelska som A1-språk (språk från första klass), medan svenska skolor erbjuder finska. Utbudet av A2-språk (från fyran) är också snävt i Esbo: många skolor har bara ett alternativ. I flera finska skolor kan svenska inledas först i sjätte klass.

Kommunerna styr utbudet av språkundervisning. Esbo bör införa ett mångsidigare språkutbud i ett tidigare skede och uppmuntra eleverna till språkstudier. En överdriven fixering vid engelskan leder oss in i en återvändsgränd.

Karin Cederlöf, SFP, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning