Elever prioriteras – hur då?

När det gäller elevernas välbefinnande kan man inte luta sig bakåt i stolen och stöda sig mot en eventuellt positiv elevenkät så länge en enda elev mår dåligt

Bra att Raseborgs utbildningsansvariga reagerar på en ledsen och frustrerad elevs insändare om trakasserande lärare. Välformulerad, typisk tjänstemannatext, som beskriver utbildningsstrategin och de goda intentionerna med allting förankrat i ordet läroplanen. Slutorden kunde vara det kungliga "Allt väl i riket". Men så är det ju inte, det förstår man efter att ha läst två elevers insändare (HBL Debatt 1.4 och 7.4).

Under två år har man arbetat enligt den nya planen som "skapar en kultur där elevens framgång och välbefinnande är slutresultatet", skriver bildningsdirektör Tina Nordman och undervisningschef Elisabet Ehrstedt (HBL Debatt 12.4).

När det gäller elevernas välbefinnande kan man inte luta sig bakåt i stolen och stöda sig mot en eventuellt positiv elevenkät så länge en enda elev mår dåligt och känner sig så illa behandlad att hen vänder sig till pressen. Det är inte de glada eleverna som är måttstocken på hur väl man lyckats, utan de ledsna som nekats det stöd som de goda formuleringarna i de högt siktande strategierna talar om men som de inte lever upp till. Ett trakasserat barn kan vara ett förstört eller förlorat liv.

Nordman och Ehrstedt avslutar med: "Elever får information om vem de ska vända sig till om de känner att de inte blir sakligt bemötta". Aha! Det låter lite som en besvärsanvisning som följer med myndighetsbeslut.

Det jag efterlyser är en större omsorg om eleven i en krissituation. Inte bara en anvisning om vart eleven skall slussa sig själv! Föräldrarna till skolans elever har rätt att få veta hur skolan (rektor och skolhälsovården med flera) agerar. Och tänk om man en enda gång fick höra att en trakasserande lärare har bett eleven om ursäkt för sina elaka ord och sitt maktmissbruk. För det är just detta det är fråga om. Helt oberoende av vilken skola det gäller.

Gitta Dahlberg Heikel Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning