Elektronisk identifiering av nötkreatur blir obligatorisk

Elektronisk identifiering av nötkreatur blir obligatorisk från och med oktober. Bild:

Elektroniska öronmärken ska reducera fel och förbättra hur maten spåras.

Elektronisk identifiering av nötkreatur blir obligatorisk från och med oktober, skriver Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

Reformen gäller kalvar som föds efter den 1 oktober 2020. Förändringen innebär att kalvar får ett vanligt öronmärke i det ena örat och ett elektroniskt öronmärke i det andra. Ministeriet har sänt ett förslag till ändring på remiss. Ändringen gäller det nya nötkreatursregistret som sannolikt kommer att införas i slutet av nästa år.

Individuell identifiering av nötkreatur är nödvändig för att kunna spåra djur och livsmedel både under normala förhållanden och i synnerhet i samband med djursjukdomar.

Önskemålet om en obligatorisk elektronisk identifiering av nötkreatur har bland annat kommit från producentorganisationerna inom nötkreaturssektorn och från slakterierna.

Det nya registret gör det möjligt att lämna en anmälan om slaktdjur i registret med fullmakt från slakteriet. På detta sätt vill man minska både antalet stödpåföljder på grund av felaktiga registeranmälningar och den tid som går åt till att registrera uppgifterna.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning