Elektrikerförbundet varslar om strejk

Bild: Vesa Moilanen

Elektrikerförbundet har lämnat in ett strejkvarsel hos arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrin.

Enligt facket har arbetsgivarparten inte gått med på att förhandla om en fortsättning på kollektivavtalet i elbranschen som löper ut i slutet av oktober.

Enligt facket går 1 000 anställda i strejk den 1 november. Strejken är tänkt att fortsätta till den 8 november. Enligt facket arbetar de som deltar i strejken inom exportföretag.

Elektrikerförbundet anser att Teknologiindustrins agerande är exceptionellt och bryter mot god arbetsmarknadssed.

Elektrikerförbundet meddelade också om en övertidsblockad som träder i kraft i början av november och gäller avtalsbranschen med Teknologiinidustrin.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning