Elektrikerförbundet varslar om strejk

Bild: Vesa Moilanen

Elektrikerförbundet har lämnat in ett strejkvarsel hos arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrin.

Enligt facket har arbetsgivarparten inte gått med på att förhandla om en fortsättning på kollektivavtalet i elbranschen som löper ut i slutet av oktober.

Enligt facket går 1 000 anställda i strejk den 1 november. Strejken är tänkt att fortsätta till den 8 november. Enligt facket arbetar de som deltar i strejken inom exportföretag.

Elektrikerförbundet anser att Teknologiindustrins agerande är exceptionellt och bryter mot god arbetsmarknadssed.

Elektrikerförbundet meddelade också om en övertidsblockad som träder i kraft i början av november och gäller avtalsbranschen med Teknologiinidustrin.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46