Elektrikerförbundet har tid till midnatt att ta ställning till riksförlikningsmannens förslag

Riksförlikningsmannens ställföreträdare Jukka Ahtela har lagt fram ett förlikningsförslag, meddelar elektrikerförbundet.

Ahtela gav parterna till midnatt att ta ställning till förslaget och elektrikerförbundet meddelar att deras styrelse möts klockan 22 på onsdagen.

Ifall förslaget godkänns kommer förbundet att avblåsa strejkerna som annars skulle börja i morgon på torsdag.

Genominformation förutspås ge bättre hälsa – men vad är ett genom egentligen?

Människans arvsmassa, hennes genom, är som ett bibliotek med oerhört mycket information. Därför väntas genominformation ge svar på många frågor om sjukdomar. 23.5.2018 - 00.00