Eldfängd riksdagsdebatt om den omstridda tingsrättsreformen: "Man vill skrota ett fungerande system"

– Det är ett sorligt kapitel att reformen presenteras i den här formen som i stället för att föra saker framåt tar en del medborgares rättigheter direkt bakåt, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.Bild: Vesa Moilanen

När riksdagen återupptog den första behandlingen av den kritiserade tingsrättsreformen var det en majoritet av ledamöterna som ifrågasatte förslaget och ansåg det vara såväl förhastat som slarvigt gjort.

Ändringen av domstolslagen, som skulle minska tingsrätternas antal från 27 till 20, har väckt skarp kritik på svenska håll. På sikt väntas reformen leda till att det blir svårt eller närapå omöjligt att få rättsprövning på sitt modersmål. Det handlar inte bara om att tingsrätterna i Borgå och Raseborg skulle läggas ned, dessutom försvinner sammanträdesplatserna på flera svenskspråkiga orter (se fakta).

Några enstaka representanter från de Blå och Centern talade varmt för reformen under onsdagens plenum, medan representanterna från Vänstern, SFP, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och De gröna försvarade de nuvarande tingsrättera med näbbar och klor. Anna-Maja Henriksson skräder inte orden då hon stiger upp i talarstolen efter en nästan tre timmar lång debatt.

– Det är ett sorligt kapitel att reformen presenteras i den här formen som i stället för att föra saker framåt tar en del medborgares rättigheter direkt bakåt. Är det en slump att flera av de ställen som stängs råkar finnas på tvåspråkiga ställen? Är det Centerns linje att på samma sätt som i social- och hälsovårdsreformen systematiskt köra ner mindre orter? Så här kan vi inte använda våra skattebetalares pengar, det är oacceptabelt, säger Henriksson.

Syftet med reformen är att spara på domstolarnas utgifter. Regeringen bedömer att besparingarna blir mellan 7 och 7,5 miljoner euro. I en reservation till lagutskottets betänkande ifrågasätts summan, eftersom det kostar att koncentrera verksamhet och bygga till. Avstånden blir längre, vilket ökar resekostnaderna.

Österbottens tingsrätt ska enligt förslaget slås ihop med Mellersta Österbottens tingsrätt, därmed skulle förvaltningsspråket byta från svenska till finska. Det i sin tur innebär att Ålands tingsrätt skulle vara den enda tingsrätten med svenska som förvaltningsspråk – och att de svenskspråkiga auskulteringsplatserna minskar från fem till två.

– De språkliga rättigheterna tryggas inte bara för att man skriver ett papper. Rättssäkerheten är en grundsten i vårt samhälle som vi inte kan tumma på. Regeringen har inte gjort någon utredning, och nu föreslår man att skrota ett fungerande system. Det här är nonchalant av regeringen och ett förslag som vi inte kan acceptera, säger Eva Biaudet (SFP).

Sari Essayah (KD) var en av de ledamöter som gick särdeles hårt åt förslaget och poängterade att då domstolsärendena försvinner är det inte lönsamt att driva en advokatbyrå på en sådan ort. Då kommer orten att tappa även familje- och arvsrättsliga tjänster, och göra det svårare för företag att få juridisk rådgivning.

– Vad är det egentligen som ska bli bättre av den här reformen? Några besparingar är det inte fråga om här då kostnaderna i stället blir högre och både svenskans och samiskan ställning hotas. Det är helt ofattbart, lägg ner förslaget, säger hon.

Att reformen inte skulle ge några besparingar höll däremot inte Matti Torvinen (Blå) inte med om.

– Genom reformen skulle man kunna sköta ärenden via videolänk. Då får var och en de bästa representanterna för de olika rättsområdena, oberoende av var man bor. Folk ska inte behöva betala dyra pengar för att ta sina fall vidare ända till hovrätten, i stället kan vi här spara pengar genom en digitalisering, säger han och får mothugg från flera ledamöter.

– Man frågar sig varför denna reform görs. Det räcker inte att man säger att alla ska vara lika inför lagen och med vett och vilja försämra situationen då det finns ett annat val. I Jakobstad finns renoverade lokaler med fungerande sakkännedom, ändå ska sessionssalen stängas. Är ni (regeringen) säker på att ert förslag är rätt, säger Anders Adlercreutz (SFP).

Från 27 till 20 tingsrätter

I Finland finns det för närvarande 27 tingsrätter, 5 hovrätter och 6 förvaltningsdomstolar.

Genom reformen vill regeringen minska antalet tingsrätter till 20. Tingsrätternas verksamhetsställen minskar enligt förslaget från nuvarande 57 till 36. Utöver tingsrätternas 20 administrativa kanslier kommer det enligt förslaget fortfarande att finnas separata kanslier på fyra och sammanträdesplatser på 12 orter.

Det innebär att en tingsrätt eller ett kansli läggs ned på 12 orter. Tre är administrativa kanslier: Träskända, Borgå och Raseborg. Sammanträdesplatser ska bevaras i Borgå och Raseborg.

Kanslierna i Idensalmi, Kotka, Lojo, Brahestad, Sodankylä, Imatra, Kuusamo, Nyslott och Varkaus läggs ned.

Av de nuvarande sammanträdesplatserna ska 14 läggas ned: Alajärvi, Alavus, Jakobstad, Kauhajoki, Kemijärvi, Kimitoön, Kristinestad, Kuhmois, Kyrkslätt, Nystad, Pieksämäki, Pudasjärvi, Suomussalmi och Torneå.

Tingsrättsorterna är enligt förslaget Björneborg, Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Mariehamn, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t Michel, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Vanda, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Genom reformen sammanslås Esbo och Västra Nylands tingsrätter, Mellersta Österbottens och Österbottens tingsrätter, Uleåborgs och Ylivieska-Brahestads tingsrätter samt Kemi-Torneå och Lapplands tingsrätter.

Dessutom indelas Hyvinge tingsrätts domkrets så att de sydliga kommunerna och Östra Nylands, Tusby och Vanda tingsrätter sammanslås, medan de nordliga kommunerna i Hyvinge tingsrätts domkrets sammanslås med Egentliga Tavastlands tingsrätt.

Den senaste strukturreformen av tingsrätterna genomfördes i början av 2010. Vid den reformen minskades antalet tingsrätter från 51 till nuvarande 27.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00