Elden brinner för klimatet i ny pianokonsert

Dieter Ammanns mångfasetterade pianokonsert är en fröjd för örat. Bild: Pressbild

"'Elden' i detta verk skall uppfattas som en fyrbåk i kampen mot klimatförändringen", skriver schweizaren Dieter Ammann i partituret till pianokonserten Gran Toccata som spelades för första gången i Finland.

Och sällan stöter man väl på lika tydligt formulerade politiska uttalanden i instrumentalverk inom den samtida konstmusiken. Å andra sidan börjar den förestående klimatkrisen redan vara ett så pass ve...