Elbilsköpare lockas med statlig morot

2018 kan en elbilsköpare i Finland få 2 000 euros rabatt. Regeringens lagförslag kommer samtidigt som en belgisk rapport visar att elbilarna också med koltillverkad el producerar bara hälften så mycket utsläpp som dieselbilar.

2018 kan bli året när Finland lyckas sänka trafikutsläppen så det märks. Enligt regeringens förslag ska alla som 2018–2021 köper en renodlad elbil eller långtidsleasar den i minst tre år få 2 000 euro i anskaffningsstöd. Konvertering till gas och etanol stöds med samma summa.

Regeringens förslag omfattar skrotningspremie för gamla personbilar, subventioner av elbilar och stöd för konvertering till gas- eller etanoldrift.

Privatpersoner får en premie för att skrota sin gamla bil och köpa en ny med låga utsläpp. Den som bygger om sin gamla bil för att tanka gas eller etanol får också en morot.

Anskaffningsstödet på 2 000 euro kan man också få om man köper en elbil eller långtidshyr den i minst tre år. En elbil som är berättigad till anskaffningsstöd får kosta högst 50 000 euro inklusive moms och bilskatt.

Elbilsstödet gäller endast renodlade elbilar och kan inte kombineras med den skrotningspremie som också återkommer i förslaget.

– Bilparken i Finland hör till de äldsta i Europeiska unionen. Vårt mål är att påskynda förnyelsen av bilparken och minska utsläppen från trafiken. Samtidigt förbättrar vi trafiksäkerheten och driver fram en ökad användning av alternativa bränslen, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Enligt förslaget får man 1 000 euro i skrotningspremie om man i stället köper en ny personbil med koldioxidutsläpp på högst 110 gram per kilometer. En förutsättning för att skrotningspremien ska betalas är att den som köper en ny utsläppssnål personbil äger en minst tio år gammal bil som han eller hon samtidigt lämnar in till en laglig återvinningsstation för skrotning. Dessutom måste bilen ha använts i trafik under 2017.

En ny etanol- eller gasdriven bil, en renodlad elbil eller en laddningsbar hybridbil kommer att sponsoreras med 2 000 euro. Då tillämpas inte utsläppsgränsen på 110 gram.

I praktiken är skrotningspremien en rabattkupong som sänker den nya bilens pris. Bilbranschen har naturligtvis en möjlighet att frivilligt förstärka effekten av skrotningspremien genom att ge en extra rabatt på nya bilar som klarar utsläppsgränsen.

Konverteringsstödet föreslås bli 1000 euro för gasdrift och 200 euro för etanoldrift, detta beroende på att det är ett större ingrepp att bygga in en gastank i bilen. Stödet betalas ut efter bilens ändringsbesiktning.

Lagen ska träda i kraft 1.1.2018 och gälla fram till 31.12.2021. Skrotningspremien är mera kortlivad, den är i kraft till 31.8.2018.

Regeringen har satt som mål att Finland ska ha 250 000 elbilar och 50 000 gasbilar år 2030.

El alltid renare

Även om man räknar ihop tillverkningen av en elbil, batteritillverkningen och den totala elförbrukningen kommer en elbil att producera betydligt mindre växthusgaser under sin livstid än en dieseldriven bil. Det här gäller även om elen skulle produceras med kol.

Det här visar en undersökning som presenterats av VUB, Vrije Universiteit Brussel i Belgien. En elbil i till exempel Polen, där elen till stor del produceras med kol som bränsle, kommer att producera en fjärdedel mindre utsläpp än en dieselbil under hela sin livstid.

I Sverige, som beräknas ha den renaste elen i EU-området, minskades koldioxidutsläppen med 85 procent, medan Storbritanniens elproduktion klarade av att sänka utsläppen med omkring 50 procent.

– I snitt kommer elbilarna att halvera koldioxidutsläppen jämfört med dieselbilarna, säger Yoann Le Petit, talesman för tankesmedjan T&E som beställt undersökningen. Det här är helt andra siffror än i tidigare jämförelser som finansierats av bränsleindustrin.

Än så länge står elbilarna för bara 1,7 procent av nybilsförsäljningen i Europa. Inom EU-administrationen har det redan väckts tvivel om att det skulle finnas tillgång till så mycket litium att Europa kan nå upp till en elbilsandel på 5–10 procent. Kapaciteten att utvidga batterifabrikerna har också ifrågasatts.

Enligt VUB:s rapport krävs det visserligen stora insatser för att de väsentliga metallerna litium, kobolt, nickel och grafit ska kunna styras till batteritillverkningen, men det behöver inte ställa till problem för en övergång till elbilar. När batteriteknologin utvecklas och andelen återanvända material ökar kan utsläppen från produktionen dessutom sänkas med upp till 65 procent.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03