Elbilister utan ledning

Elektrifieringen av Finlands bilbestånd är en del av den stora och allomfattande trafikpolitiska lösningen för framtiden. Realismen släpper dock alltid ner lite smolk när den flyger över visionens bägare.

Även om allt annat skulle gå enligt de linjer som önskats fram från auktoritativt håll, och vi skulle ha 200 000 elbilar om 15 år, finns det en lång lista av olösta problem.

Elbilsägare som bor i eget hus, och kör till jobbets garage där det finns laddningsstationer, har ända från början kunnat njuta av den nya tekniken förutsatt att de monterat en egen hemmaladdningsstation på väggen.

För att få Helsingfors innerstads bilbestånd elektrifierat behövs det andra lösningar. Här är man lycklig om man har en parkeringsplats med elstolpe för kupévärmare, och den håller inte för snabbladdning. Någon ska också betala för elen.

Snart kommer bolagsstämmorna att behandla en massa frågor om det här. Sannolikt finns det åtminstone en pionjär i varje höghus, och det är bra att utreda och åtgärda behovet i tid.

Många har boendeparkering på gatan, och då är det omöjligt att ladda bilen hemma. Även om man har rätt till bilplats på gården är det inte säkert att man kan koppla in en modern laddare, inte ens för egna pengar.

En aktieägare i ett husbolag gjorde just det, installerade laddaren och betalade för den el som bilens batterier enligt mätaren förbrukade. Då vaknade husbolagets styrelse och krävde att laddningsstationen tas bort.

Det är jämställdhetsklausulen som ställer till med oreda för elbilsägare som bor i lägenhet. I Talouselämä refererades det första fallet för en tid sedan.

Det handlar inte bara om att beställa laddstationer och koppla dem till elnätet. Först och främst gäller det att få två tredjedels majoritet för projektet på bolagsstämman. Det handlar ofta om att reservera ett visst antal kvadratmeter av gården för elbilsladdning.

Jämställdhetsklausulen säger att alla måste ha möjlighet att skaffa laddstation om en skulle få det. De gamla husbolagens gamla elledningar och deras kapacitet sätter också käppar i hjulen. Att dra nya kablar som svarar mot de nya kraven kostar pengar som majoriteten sällan vill bevilja. Om hissprojekt stupar på alla dem som bor i första våningen kommer laddstationer för elbilar att vara ännu mindre motiverande för dem som varken har elbil eller bil över huvud taget.

Dan Kronqvist Reporter

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning