Elbilen har en framtid – men när?

Att införa körförbud för förbränningsmotorer som nu i Amsterdam (från 2030) innebär en stor kapitalförstöring inom bilparken.

Tack Roger Blomgren (HBL Debatt 3.5) för en faktabaserad kritik av min insändare (HBL Debatt 28.4). Då det gäller att ge fakta om miljöpåverkan från förbränningsmotorer och elmotorer rör vi oss på ett flytande plan. Båda teknikområdena är fortsättningsvis i utveckling och etablerade metoder för att mäta och jämföra data saknas. Jag inser att de data jag presenterade kan kritiseras, men har hittills inte funnit andra data som skulle stå oemotsagda. Artikeln från Ifo Schnelldienst, skriven av tre tyska specialister (doktorer och professorer utan anknytning till de tyska biltillverkarna), är daterad den 25 april så man måste vara snabb för att finna kritik av den.

En uppenbarligen välgjord rapport från Svenska miljöinstitutet om växthusgasutsläpp från elbilbatterier (Romare. Dahllöf, IVL C243 maj 2017) visar även på svårigheterna att kunna bestämma entydiga värden för dessa utsläpp. Deras bedömning av utsläppen ligger på 150–200 kg koldioxid/kWh. Teknologin utvecklas kontinuerligt varför dessa värden säkert minskar med tiden.

Jag medger att den begränsade tillverkningskapaciteten av Nestes biodiesel är ett beaktansvärt problem, men det ändrar inte på det ologiska i beskattningsförfarandet för det bränslet. Vi vet att det finns ett flertal olika bränslen och tekniker som alla har utvecklingspotential och alla bör ges möjlighet till att konkurrera om att nå bästa miljöprestanda i olika omgivningar och situationer. Bekanta er gärna med olika gasdrivna lösningar och speciellt vätgasbilen med bränsleceller.

Huvudavsikten med min artikel var att påvisa att dieselmotorn ännu är ett beaktansvärt alternativ i miljökampen. Den har blivit utdömd på felaktiga grunder och den har ännu utvecklingspotential. Likaså vill jag framhålla att den allmänna diskussionen har tagit en omotiverat positiv inställning till den eldrivna bilen, som ännu har många problem att övervinna. Utsläppen vid elbatteriernas tillverkning bör övervakas och beskattas för att systemet skall vara logiskt jämfört med beskattning av fossila bränslen. Självfallet har elbilen en framtid. Men när den är här, både ekonomiskt och tekniskt, vet vi ännu inte.

Att införa körförbud för förbränningsmotorer som nu i Amsterdam (från 2030) innebär en stor kapitalförstöring inom bilparken. Det drabbar främst låginkomsttagare som kör med gamla bilar och inte har resurser att köpa en elbil.

Jag förhåller mig fortsättningsvis skeptisk till motiveringen att man kan ladda sin elbil enbart med utsläppsfri vindkraftsenergi. Den som vill ladda sin elbil en vindstilla kall vinternatt i februari får nog se sig om efter andra elenergikällor.

Peter Rehnström framtida dieselbilist, Helsingfors

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning