Elbilarna ska sätta fart på nickelmarknaden

Nickelbrytning. På Terrafames gruva i Sotkamo hoppas man att den boomande elbilsindustrin skulle öka efterfrågan på nickel. Bland annat Teslas elbilsbatterier innehåller nämligen 80 procent nickel. Bild: Lehtikuva/Kimmo Rauatmaa

Elbilarna blir hela tiden fler och fler och marknaden väntas växa rejält inom kort. Det betyder att efterfrågan på ämnen i bilbatterier, bland annat nickel, också ökar.

Nickelpriset har dalat stadigt de senaste åren men många analytiker förväntar sig nu att priset börjar stiga, möjligen snabbare än man tänkt sig. Orsaken till detta är bland annat elbilarnas ökade popularitet. Nickel, tillsammans med litium, kobolt och mangan, är en viktig komponent i elbilarnas batterier. Till exempel är katoden – en av polerna i ett batteri – i biltillverkaren Teslas elbilar till 80 procent nickel. En Teslabil uppskattas innehålla 63 kilogram nickel.

Förhoppningarna är höga hos många nickelproducenter efter många svåra år. I Finland produceras nickel bland annat i Terrafames gruva i Sotkamo, som tidigare hette Talvivaara. Bolagets vd Joni Lukkaroinen ser en god marknadsnisch i att producera nickel för just bilbatterier. Än så länge går ändå en överlägsen del av gruvans nickel till framställningen av rostfritt stål.

– I dag används ungefär 70 procent av den globala nickelproduktionen till framställningen av rostfritt stål. Efterfrågan ökar. Knappa 5 procent av nickeln går just nu till bilbatterier men enligt marknadsanalytiker kan den här siffran stiga till 20 procent inom tio år. Ökningen baserar sig, förutom ökad efterfrågan på elbilar, också på att bilbatterier förväntas utvecklas i en riktning där mängden nickel i batterierna stiger, säger Lukkaroinen.

Utöver nickel producerar Terrafame också kobolt och enligt Lukkaroinen speglar sig el- och hybridbilarnas ökade efterfrågan också på koboltmarknaden.

– Nästan hälften av all kobolt som produceras i världen används i batterier. Vi producerar ett slags blandning av nickel och kobolt som är lämplig för vidare förädling inom bland annat bilbatteriindustrin. Vi är intresserade av till exempel utvecklingsarbete med bilbatteriproducenter. Jag ser det som en god sak att användningen av högförädlad nickel och kobolt ökar.

Vacklande marknadsledare

Till världens största nickelproducenter hör bland annat Filippinerna och Indonesien. Båda länderna har de senaste åren rubbat världsmarknaden med att stänga nickelgruvor eller genom att begränsa exporten.

Indonesien förbjöd exporten av rånickel år 2014 för att sporra företag till att förädla sin produkt i landet. Förbudet led till att nickelpriset sköt i höjden en tid under 2014. Efter några svåra år för Indonesiens ekonomi lyftes totalförbudet i januari i år och nu tillåts export av rånickel under vissa villkor. Detta igen ledde till att nickelpriset nu ligger rejält under priset före 2014.

Världens största nickelproducent, Filippinerna, i sin tur stängde över hälften av landets nickelgruvor i februari i år. Orsakerna var miljömässiga – gruvbrytningen har medfört stora miljöproblem i landet. Senare har också detta förbud mildrats och nu kan åtta av de över 20 stänga gruvorna exportera nickel från sina lager. Enligt experter som nyhetsbyrån Reuters talat med avlägsnar lättnaderna ändå inte risker med långtidstillförseln av nickel – läget i bägge länderna är såpass instabilt.

Finlands trumfkort

På världsmarknaden är Finland en liten aktör med en nickelproduktion på knappt 10 000 kilogram per år, men trots det kan nickelbrytningen i Finland ta fart de kommande åren, inte minst då tillförseln från de ledande exportörerna visat sig vara vacklande. Lukkaroinen uppskattar att Finlands trumfkort i konkurrensen är pålitlighet och kontrollen över distributionskedjor.

– Finlands goda infrastruktur med bland annat elektrifierat järnvägsnät och moderna hamntjänster stöder hela industribranschen.

En annan sak som kunde spela i händerna på Finland är om Tesla beslutar att bygga en jättelik så kallad "gigafabrik" i Österbotten. Bolaget har planerat att bygga en batterifabrik någonstans i Europa och Vasa har kommit upp som ett alternativ eftersom staden ligger beläget nära flera råvaruresurser: Nickel produceras i Sotkamo och Harjavalta i Satakunta medan kobolt produceras i Karleby. Också litiumproduktion ska börja i Karleby.

– Om vi får Teslas batterifabrik till Finland intensifierar det säkert diskussionen om en lokal råvaruproducent, det vill säga oss. Vi följer intresserat med hur fabriksprojektet artar sig, säger Lukkaroinen.

Bild: HBL

Nickel är ett metalliskt grundämne med det kemiska tecknet Ni.

Den överlägset största delen av all producerad nickel, cirka 70 procent, används för tillverkningen av rostfritt stål.

Andra användningssyften är till exempel i olika slags legeringar, magneter, mynt, gitarrsträngar, mikrofoner och förstås laddningsbara batterier.

Finland producerade 9,3 ton nickel år 2015. Globalt sett är det lite – i hela världen produceras cirka 2 000 miljoner ton nickel årligen.

Den största enskilda nickelproducenten är Filippinerna som producerade en fjärdedel av nickel år 2016.

Andra stora nickelproducenter är Ryssland, Australien, Kanada och Nya Kaledonien.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning