Elbilar kan tanka el till nätet i Helsingfors

Bild: Pressbild

Finlands första laddstation som också kan ladda ner el från bilens batterier till nätet kommer att öppnas om ett par veckor i Södervik i Helsingfors.

Laddstationen ska placeras intill Helens solkraftverk och elnergilager i Södervik. V2G-laddstationen (vehicle-to-grid) gör det möjligt att utnyttja elbilarna som en del av elnätet.

Laddstationen är ett samarbetsprojekt mellan Helen, Liikennevirta och Nissan. Det är den första i sitt slag i Europa som öppnas för allmänt bruk.

I framtiden är elbilarna inte enbart belastare av elnätet. Tvåvägsladdningen kan utnyttjas om elnätet sviker, eller preventivt för att förhindra störningar. Det gemensamma projektet är det första steget mot ett helintegrerat ekosystem för elbilar.

– Vi ser elbilarna i ett större sammanhang, de är inte bara förbrukare utan också rörliga energikällor, säger Jarkko Ahlbom, Zero emission strategy manager vid Nissan.

Både energi- och trafiksektorn ser ett växande intresse för elbilar som en del av energisystemet. Målet är att elbilarna ska kunna utnyttjas för energilagring och bidra till att balansera elproduktionen. Det här kommer att bli allt viktigare i takt med att elbilar, sol- och vindkraft och lättare former av energilagring blir vanligare.

Laddstationen i Södervik är en del av EU-satsningen My Smart Life. Under testfasen kommer laddningen att vara gratis, men enbart anpassad för Nissans elbilar.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning