Elbilar gynnas på bekostnad av biobränslen – vägtransporternas klimatmål kräver ändå alternativ till el

Elbilar gynnas bland annat eftersom de inte orsakar utsläpp som försämrar luftkvaliteten. Hybridbilar beräknas ha låga utsläpp, men det gäller endast i praktiken om de körs huvudsakligen på el. Bild: Erik Sandström/SPT

Finland vill att trafikens klimatutsläpp ska minska i snabbare takt. Elbilarna och hybriderna är på frammarsch eftersom de gynnas av lagstiftningen.

På torsdagen meddelade regeringen att färdplanen för fossilfria transporter sänds på remiss. Målet är att halvera växthusgasutsläppen från trafiken i Finland år 2030 jämfört med nivån år 2005. Trafikutsläppen har minskat de senaste åren, men inte i den takt som krävs för att nå målet.

Enligt färdplanens slutrapport utgör trafikutsläppen omkring en femtedel av Finlands totala klimatutsläpp. Ungefär hälften av trafikutsläppen kommer från personbilar.

– Enligt vår prognos håller det på att ske en stor omvälvning de närmaste åren, säger Hanna Kalenoja, sakkunnig vid bilbranschens kommunikationsorganisation Autoalan Tiedotuskeskus.

I fjol var omkring 12 procent av de nya bilarna laddbara, det vill säga antingen elbilar eller hybrider, men redan år 2025 förväntas de laddbara bilarna stå för 40 procent av marknaden. Då det gäller hela bilbeståndet går förändringen ändå långsammare.

– Orsaken till att det går långsamt är att det säljs ganska få nya bilar i Finland. Gamla bilar borde bytas ut i snabbare takt.

Ser man på kostnaderna blir elbilar ständigt mer lockande. Omkring år 2028 förväntas en elbil kosta lika mycket som en traditionell bil, enligt Kalenoja.

– Det lite högre priset kompenseras ändå av att elbilar är billiga att använda.

Elpriset är lågt och det är framför allt billigt att ladda bilen hemma. Fordonsskatten är också kopplad till klimatutsläppen.

EU-krav gynnar elbilar

Samtidigt som de laddbara bilarna är på frammarsch är marknaden trög för bilar som drivs med övriga alternativa drivmedel. Exempelvis gasbilarna har haft ett uppsving, men nu verkar inga nya modeller vara på väg ut på marknaden.

I bakgrunden ligger EU:s stränga utsläppskrav för biltillverkare. Om biltillverkarna inte når kraven på medelutsläpp bland sålda bilar väntar höga böter. I praktiken har det lett till att biltillverkarna är tvungna att sälja elbilar och laddbara hybrider som beräknas ha väldigt låga utsläpp. Hybrider kan matematiskt sett ha väldigt låga utsläpp, men i praktiken beror utsläppen helt på hur bilen används, det vill säga om den körs främst på el eller bensin. Lagen beaktar samtidigt inte bilar som eventuellt skulle gå på klimatvänlig biogas eller biodiesel.

– Finland har stor potential att producera biogas, men nu är sådana trafiklösningar hotade, säger Kalenoja.

Martti Larmi, professor i förbränningsmotorteknik vid Aalto-universitetet, är inne på samma linje. Kraven leder till att olika klimatvänliga tekniker inte har samma förutsättningar.

– Den rådande politiken har drivit på en snabb elektrifiering, säger Larmi.

Enligt en prognos för klimatutsläppen från trafiken i Finland behövs ytterligare åtgärder för att halvera utsläppen år 2030. Källa: Teknologiska forskningscentralen VTT/Aliisa 2020. Bild: Kommunikationsministeriet

El passar inte lastbilar

Vägtransporter orsakar omkring två femtedelar av trafikutsläppen i Finland. El lämpar sig ändå i nuläget inte särskilt bra för tung trafik.

– För tunga fordon är förnybara bränslen antagligen den rätta vägen. För eldrivna lastbilar krävs en så enorm mängd batterier att vikten minskar nyttan, säger Larmi.

Larmi beskriver däremot förnybar diesel som klimatvänlig och en stor fördel är att man inte behöver investera i nya tekniker. Orsaken till att man inte bara tankar förnybar diesel i stället för fossildiesel är främst ekonomisk.

– Den enklaste åtgärden skulle vara att styra bränslepriserna med hjälp av beskattning. Förnybara bränslen tenderar vara så mycket dyrare att det behövs någon slags kompensation.

Enligt Petri Murto, chef för sakkunnigtjänsterna vid Finlands Transport och Logistik SKAL, blir framför allt de tyngsta fordonen knappast eldrivna på kort sikt.

– Vi uppskattar att diesel är det främsta drivmedlet en lång tid framöver, säger Murto.

Ny teknik, bättre vägar och förnybar diesel

SKAL förespråkar vad Murto kallar den svenska stödmodellen för att öka användningen av förnybar diesel. EU kräver att en viss andel av alla drivmedel som distribueras är förnybara. I Sverige behöver distributörer inte betala punktskatt för försäljning av förnybar diesel som överskrider distributionskravet.

– Därför köper både konsumenter och företag stora mängder förnybar diesel.

På torsdagen publicerade SKAL sin senaste enkätundersökning inom branschen. Där framgår att diesel dominerar när företagarna planerar att investera i nya fordon. Samtidigt är man också orolig för en eventuell höjning av bränsleskatten, vilket kan minska lönsamheten.

– Risken är att företagen inte kan investera och förnya sin teknik.

Enligt Murto finns stor potential i digitalisering och teknik för att optimera transporterna. En annan central åtgärd är att förnya vägbeläggningen oftare, eftersom släta vägar minskar bränsleförbrukningen. En tredje åtgärd är att satsa på förnybar diesel.

– Genom att satsa på de här tre åtgärderna kommer vi redan ganska långt då det gäller utsläppsmålet för 2030.

Bland biodrivmedel är förnybar diesel och etanol de vanligaste i dagsläget. Etanol kan blandas upp till en viss grad i bensin och användas i vanliga motorer. Förnybar diesel kan användas som sådan i vanliga dieselmotorer.

Biodiesel skiljer sig en aning från vanlig diesel till sin kemiska sammansättning, men kan användas i en dieselblandning.

Biobränslen kan leda till märkbara minskningar av klimatutsläppen. Däremot kan råvarorna vara begränsade. Trä kan användas som råvara, men ökad avverkning av skog kan minska kolsänkan.

Biogas är ett relativt kostnadseffektivt alternativ. Det finns ändå en hel del osäkerhet på marknaden för biogas, och det är oklart vad EU-bestämmelser om klimatutsläpp kommer att ha för inverkan i framtiden.

Syntetiska bränslen, som tillverkas av vatten och koldioxid, kan vara en lösning i framtiden. Men det finns fortfarande många frågetecken kring bland annat kostnader.

El är på frammarsch som drivmedel, speciellt då det gäller personbilar. Utöver klimataspekten är också lokala utsläpp, det vill säga mindre luftföroreningar, en fördel. Det stora behovet av mineraler för batterierna kan däremot orsaka både miljöproblem och sociala problem. Tekniken fungerar i dagsläget inte speciellt bra för tung trafik.

Källa: Färdplan för fossilfria transporter: arbetsgruppens slutrapport

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning