Ekonomin växer i Europa men valutaunionen måste reformeras

Bild: Wilfred Hildonen

När nästa kris kommer måste Europa vara bättre förberett än förra gången, då vi klarade oss med nöd och näppe. Lärdomarna av den gångna krisen måste omsättas i praktiken i reformen av euroområdet. Tyngdpunkten bör under åren framöver ligga på att fullborda bankunionen.