Ekonomin går lätt före etiken

Problematiken gällande konflikten mellan offentligt intresse och personligt integritetsskydd är ju inte ny.

Pressens opinionsnämnd i Sverige har gett fällande beslut i tio fall av påstått sexuellt ofredande, övergrepp och våldtäkt i samband med #metoo-kampanjen. Besluten gäller bland annat Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Offren för beskyllningarna är i offentligheten synliga personer, som i flera fall har förlorat sina jobb och blivit sociala parior. Polisutredningar har antingen avbrutits på grund av brist på bevis eller har inte lett till åtal. Åtal har även förkastats. Flera fall var så gamla att eventuella brott har preskriberats.

En grundläggande juridisk princip i en rättsstat är att var och en ska anses vara oskyldig till brott tills motsatsen har bevisats. En annan princip är att för länge sedan inträffade och mindre allvarliga brott inte ska behöva åsamka det lidande som ett åtal alltid medför.

Dessa principer borde gälla också utanför domstolarna, men när mediedrevet går verkar de bli bortglömda.

Problematiken gällande konflikten mellan offentligt intresse och personligt integritetsskydd är ju inte ny. Skandalpressen har aldrig brytt sig speciellt om integritetsskyddet, men när två kvalitetstidningar har gjort sig skyldiga till övertramp börjar mina alarmklockor ringa.

Medier arbetar på kommersiella villkor och är beroende av annonsörer och läsare. När en fråga får stor publicitet är det ekonomiskt riskabelt för vilka som helst medier att ställa sig vid sidan om, att tiga och att inte publicera. I den kris där medierna nu befinner sig är det alltför lätt att låta ekonomin gå före etiken. Det är på sätt och vis förståeligt att kvällspressen, som är mera beroende av lösnummerförsäljning, faller för frestelsen, men när kvalitetspublikationer som Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter sällar sig till vargflocken blir jag rädd.

Journalisterna har anledning att se sig själva i spegeln som offer själva för mediedrevet. Den som publicerar kontroversiella artiklar riskerar att själv bli offer för personlig förföljelse. Helsingin Sanomats journalist Jessikka Aro kan vittna om hur det känns att vara i skottlinjen. Hon har blivit offer för systematisk förföljelse av Ilja Janitskin och Johan Bäckman i MV-Lehti för sina artiklar.

Jarl Hagelstam Grankulla

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning