Ekonomin fortsätter växa

Bild: Lehtikuva/Daniel Roland

EU-kommissionen är optimistisk, tillväxten fortsätter. Metallfacket i Tyskland fick gehör för krav på kortare arbetstid.

Solid och varaktig expansion sätter EU-kommissionen som rubrik på sin ekonomiska vinterprognos som presenterades på onsdagen. Omdömet har fog för sig, i fjol växte ekonomin i euroområdet och EU med 2,4 procent. Det är den starkaste tillväxten på tio år.

I Finland fortsätter tillväxten, kommissionen tror på 2,8 procent. Den finländska ekonomin växer snabbare än medeltalet i EU, och snabbare än den svenska.

Den europeiska tillväxten är starkare än vad kommissionen förutspådde i sin höstprognos, det gäller både för fjolåret och för det här året och nästa år.

Det stämmer med en färsk undersökning som Näringslivets forskningsinstitut Etla har gjort. Institutet har jämfört prognoser från de senaste åren med det verkliga utfallet. Granskningen bekräftar den gamla regeln att svängningar i ekonomin är svåra att förutspå. Under 2014-2015 såg man inte hur djup recessionen var, men när den saken väl hade sjunkit in såg prognosmakarna inte att uppsvinget redan hade börjat.

Kommissionen vågar i alla fall tala om solid tillväxt då konjunkturerna har förstärkts, arbetslösheten minskar och uppgången i världshandeln och världsekonomin skapar optimism. Stark efterfrågan och högt kapacitetsutnyttjande gynnar investeringar, något som den finländska exporten gagnas av.

Faktorer som kan dämpa tillväxten är bland annat osäkerheten kring brexit, oroshärden Mellanöstern, spänningen på den koreanska halvön och de starkare tendenserna till protektionism som bland annat präglar Donald Trumps ekonomiska politik.

Snabba växlingar på finansmarknaderna hör också till riskerna. Det är en nog så träffsäker varning med tanke på att prognosen är sammanställd före börsraset i början av den här veckan.

Ekonomin växer också i Europas ekonomiska lokomotiv Tyskland. Fjolårets tillväxt 2,2 procent var den snabbaste på sex år. Tillväxten drivs av konsumtion, investeringar och växande internationell efterfrågan på tyska varor. Produktionskapaciteten utnyttjas i allt högre grad, vilket ökar trycket på investeringar.

De tyska hushållens köpkraft stärks av att inflationen är måttlig medan lönerna stiger.

Facket IG Metall och arbetsgivarfederationen Südwestmetall slöt nyss ett avtal som berör 900 000 anställda och väntas bli normbildande.

Lönerna höjs med 4,3 procent på två år. Till det kommer olika engångsersättningar som binds till den ekonomiska utvecklingen.

Men genombrottet i avtalet gäller arbetstiden. De anställda kan gå ned till 28 timmars arbetsvecka, med rätt att återgå till den normala 35-timmarsveckan när de så önskar.

Däremot lyckades arbetsgivarna stå emot kravet att lönen inte skulle påverkas av arbetstidsförkortningen.

Flexibiliteten fungerar åt båda hållen, arbetsgivarna fick också större möjligheter att vid behov öka arbetstiden till 40 timmar.

Avtalet reflekterar de goda tiderna, och låter tillväxten spridas genom hela samhällsekonomin.

John-Erik Jansén Ledarskribent

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33