Ekonomi och försvarspolitik går hand i hand i Arktis

Vår i Arktis. Bild: Mostphoto

”Det längre perspektivet kräver visioner och pragmatiska lösningar men också lättrörlighet, det vill säga utrymme för att snabbt anpassa sig till förändringar.”

När man talar om Finlands plats i en global värld handlar det vanligen om hur finländska företag ska klara sig i den internationella konkurrensen. Vilken strategi ska företagen bygga upp? Arktis är in...