Ekonomi – lineär och cirkulär

Jag tror det finns en stor kunskapshunger och motivation bland de unga när det gäller cirkulär ekonomi.

Vintermörkret är ingen direkt energikälla. Mina favoriter för träffsäkra evenemang med positiv energi påbörjar på sätt och vis vintern och avslutar den också. Uppstartsevenemanget Slush är inter...