Ekologiskt är en bluff

Det är absurt att samtidigt som klimatförändringarna skenar får finska daghemsbarn lära sig att dricka komjölk.

Som HBL tidigare har rapporterat ökade finska daghem konsumtionen av ekologisk komjölk med 100 procent under verksamhetsåret 2018–2019. Det är absurt att samtidigt som klimatförändringarna skenar får finska daghemsbarn lära sig att dricka komjölk. Men minst lika absurt är det att mjölken är ekologisk. Det finns nämligen inga skäl för ekologiska livsmedel som håller för en närmare granskning.

Det stora miljöproblemet med kor är att de är extremt markkrävande. Mycket mer markkrävande än växtbaserade alternativ. Det är mark som vi annars skulle kunna använda för koldioxidbindande skog. Detta är angeläget givet att koldioxidhalten i atmosfären just nu är så hög att Australien brinner.

Eftersom ekologiskt jordbruk ger lägre skördar blir klimatpåverkan från ekologisk mat större än från konventionellt jordbruk. I en forskningsrapport som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature har forskare utvecklat en ny metod för att beräkna klimatpåverkan från markanvändning, och använt denna metod bland annat för att jämföra konventionell matproduktion med ekologisk.

Det här är inget nytt. Redan 2013 konstaterades detta i rapporten "Ekologisk produktion och klimatpåverkan" av Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (Epok) vid Sveriges lantbruksuniversitet. Svenska Livsmedelsverket landade i samma slutsats i en rapport 2016.

90 procent av den ekologiska åkermarken i Sverige används för att producera djurfoder. Motsvarande siffra för Finland känner jag inte till men borde rimligtvis vara av samma storleksordning. Slutsatsen kan endast bli den att eko-stämpeln används för att grönmåla den extremt miljöskadliga djurhållningen.

Till det ekologiska jordbrukets försvar brukar man säga att det ger större biologisk mångfald än det konventionella jordbruket. Det är en jämförelse som är felaktig. Det stora hotet mot den biologiska mångfalden är nämligen djurhållningen. Studien "The Biomass Distribution on Earth", publicerad i National Academy of Sciences, visar att 96 procent av däggdjurens biomassa utgörs av boskapsdjur och människor. Djurhållningen och även den ekologiska djurhållningen är det stora hotet mot den biologiska mångfalden.

Om biologisk mångfald är viktigt på riktigt bör vi minimera användningen av mark genom att ersätta mjölk från kor med växtbaserade alternativ. Dessutom bör de omfattande skattepengar som i dag satsas på ekojordbruket investeras i vetenskapligt baserade insatser för verklig biologisk mångfald.

Framtiden är likt Golden Globe-galan växtbaserad.

Jonas Paulsson initiativtagare Köttfri måndag

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning