Ekengren vill bygga om Bunkern: ”Men de vill inte ha mitt förslag”

Bunkern stod klar 1972. Bertel Ekengren minns att arkitekten Risto-Veikko Luukkonen ringde och ville ha jobbet fort gjort. Några dygn senare presenterades ritningarna för Helsingfors Hamn. Bild: DAN ANDERSSON

Och så var de igen två som vill utveckla betongkolossen på Busholmen. Stadens tjänstemän verkar lita mera på byggfirman SRV.

Helsingforspolitikerna diskuterar på tisdag försäljningen av Bunkern, gamla godsförrådet, och bordet verkar dukat för SRV. I sista stund har Bertel Ekengren lagt in ett bud som enligt Ekengren själv är bättre än konkurrentens.

– SRV vill riva tre våningar i byggnaden. Det vill inte jag utan jag vill bygga en parkering för 500 bilar. Det är skillnaden mellan våra offerter, en betydande skillnad, säger Bertel Ekengren som planerade Bunkern år 1972.

Parkeringsplatserna skulle vara värda 16 miljoner euro, menar han.

– Men staden vill inte ha mig med. Jag var inte välkommen tidigare och är det inte heller nu.

Det är andra gången på kort tid som politikerna förväntas fatta beslut i samma sak. Projektet avbröts på hösten då Helsingfors förvaltningsdomstol hävde stadsfullmäktigebeslutet från 2016. Stadsfullmäktige hade beviljat staden tillstånd att ingå avtal med SRV om projektet. Förvaltningsdomstolen ansåg att upphandlingsprocessen hade varit felaktig. Även om simhallen och de övriga motionsutrymmena hade en betydande roll ansåg domstolen att det huvudsakligen handlade om försäljning av fastigheter och byggnadsrätter. Ombyggandet av Bunkern har därför förberetts som en vanlig fastighetsaffär

Enligt uppskattningar kunde byggandet inledas tidigast hösten 2018 om allt går smidigt. Motionsutrymmena skulle då stå färdiga sommaren 2021 och simhallen ett år senare.

Betongbrutalitet

År 1961 grundade Bertel Ekengren ingenjörsbyrån Insinööritoimisto Bertel Ekengren Ky som fokuserade på konstruktionsplanering.

Byrån utvecklades till planerare av krävande betongkonstruktioner och många ansedda arkitekter anlitade byrån. Viktiga objekt inom konstruktionsplaneringen under de tidiga åren var bl.a. Helsingfors stadsteater, Sibeliusmonumentet, Ratinastadion i Tammerfors samt Weilin & Göös tryckeri, vars moderna konstruktion ännu i dag tilltalar som utställningscentret WeeGee.

Familjebolaget är i dag en flerbranschkoncern som bygger bostäder och kompletta bostadsområden, bygger och hyr ut lokaler och ”är världsledande leverantör av intelligenta tågsystem”.

Bertel Ekengren föddes i Läskelä i Karelen. Läskelä ligger nu i Ryssland. Som åttaåring flyttade han från Läskelä då vinterkriget bröt ut. Då började en kringflackande tid och efter att pappan dog i kriget bodde Bertel en tid hos släkten i Sverige. Hans farfar kom från Eskilstuna och jobbade som kadettskolans trädgårdsmästare i Fredrikshamn. Hans far var teknisk chef vid Läskelä bruk. Redan som liten hade Bertel sinne för affärer. Han hade ett eget trädgårdsland i Kymmene där han odlade kål och gurkor.

Efter studenten började han studera fysik i Tekniska högskolan i Otnäs. Eftersom det fanns få jobb för fysiker fortsatte han studera till byggnadsingenjör. Behovet av byggnadskonstruktörer var stort efter kriget. Innan han grundade sitt eget bolag jobbade han för arkitekt Aarne Ervi med planering och byggande i Hagalund.

Bertel Ekengren har också haft stora projekt i Ryssland. Han har byggt industrier och varit med i teknologiprojekt. År 1976 startade han verksamheten i Ryssland med att bygga ett stort hotell i Sibirien.

I samband med perestrojkan förändrades kontakterna till Ryssland. I stället för att exportera började han importera. Han hämtade bland annat in en miljon ton olja till Finland.

Källa: EKE-koncernen, HBL:s arkiv

Bunkern är en massiv koloss som uppfördes som ett lager för hamnfunktionerna. Hamnen har flyttat till Nordsjö, och arbetet med att bygga om utfyllnadsområdet till bostadsområde pågår. Busholmen har som färdigbyggd omkring 17 000 invånare.

Bunkern påminner om svunna tider, den blir kvar som ett landmärke och som ett exempel på tidstypisk betongbrutalitet.

Bunkern blir den centrala motionsanläggningen för de boende på Busholmen och i grannskapet. Vid sidan om rum för motion får Bunkern plats för simhall, spel- och bollhallar och de idrottsliga rummen upptar omkring 40 procent av huset. De tre nedersta våningarna är avsedda för motion, den fjärde främst för teknik och ovanpå från femte våningen uppåt bygger man bostäder.

För att få rum för 300 bostäder och cirka 500 boende räcker dock själva Bunkern inte till utan meningen är att bygga nytt ovanpå.

EKE-bolagens styrelseordförande Bertel Ekengren skålar med överdirektör Viktor Praslov när parterna undertecknat ett avtal om att utveckla och bygga ut hamnen i Tallinn, som 1983 var en del av Sovjetunionen. Bild: Matti Björkman

Värdefull byggrätt

SRV har för avsikt att betala staden minst 22,7 miljoner euro. I Bunkern byggs bostäder och kontor men också en kommunal idrottshall och simhall. Ekengrens erbjudande är 4 miljoner euro högre.

Enligt HS uppgifter anser tjänstemännen att Ekengrens erbjudande inte är trovärdigt. Sant är att Bertel Ekengrens egen ingenjörsbyrå knappt har någon verksamhet.

– Jag var redan pensionär när jag för flera år sedan grundade firman enkom för att delta i planeringstävlingen för nya Bunkern. Som sagt valde staden annorlunda och nu gör jag ett nytt försök, säger Ekengren, 85 år.

Den verkliga orsaken till varför hans förslag sidsteppas, misstänker Ekengren, är att det är SRV som bygger skolan som ska utnyttja motionsutrymmena i Bunkern.

– Och därför, säger Ekengren, ska SRV också få Bunkern.

Stadsmiljönämnden diskuterar fastighetsaffären på tisdag kväll.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning