Grankulla och Mattliden krävde högst medeltal – Här är inträdesgränserna i Svenskfinland

Det lägsta medeltalet för att antas till Vasa övningsskolans gymnasium var 8,08. Bild: Ari Sundberg/SPT

Antagningsresultaten till andra stadiets utbildningar har kommit. Coronapandemin har inte påverkat ansökningsprocessen nämnvärt.

Antagningsresultaten till andra stadiets utbildningar har klarnat, och visar att det medeltal som krävs i många fall är oförändrat jämfört med tidigare år.

Högsta medeltal som krävdes för att få en studieplats vid en allmän linje vid ett gymnasium var vid Gymnasiet Grankulla samskola och Mattlidens gymnasium. Medeltalet i bägge skolorna var 8,17.

Till svenskspråkiga utbildningar på andra stadiet antogs sammanlagt 3 250 personer: 1 990 till gymnasieutbildningar och 1 260 till yrkesutbildningar.

Statusfråga

Vissa gymnasier – speciellt de små gymnasierna på landsbygden – har inte definierat någon gräns för lägsta medeltal. Några har inte heller uppgett det lägsta medeltalet för dem som antagits och alla studieplatser är inte fyllda.

– Man kan eventuellt se det som en statusfråga att alla inte är villiga att ge ut det lägsta medeltalet. Små gymnasier utsätts inte för samma konkurrens som i storstäderna. Samma sak gäller också finskspråkiga gymnasier, säger Christian Seger, sakkunnig vid Utbildningsstyrelsen.

Han säger också att det ibland framkommer att mindre gymnasier justerar sin antagningsgräns senare i antagningsprocessen till en lägre och att det inte är tillåtet. Det kan leda till att någon med ett lågt medeltal låter bli att ansöka till ett visst gymnasium.

– Gymnasierna måste bestämma sig för ett realistiskt medeltal som de kan leva med. Alla måste ha samma antagningsgrunder, säger Seger.

Nio av tio fick studieplats i vårens gemensamma ansökningsomgång till utbildningar på andra stadiet. I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 71 800 sökande, varav 64 970 fick en studieplats.

58 630 sökte direkt från grundskolan och av dem fick 96 procent ett positivt besked.

Till svenskspråkiga utbildningar godkändes i år totalt 3 250 nya studerande. Till svenskspråkig yrkesutbildning antogs 1 260 sökande, till svenskspråkig gymnasieutbildning cirka 1 990 sökande.

Av dem som i vår gick ut grundskolan blev 4 procent utan studieplats i detta skede. I fjol var motsvarande siffra 5 procent. Antalet grundskoleelever som gick ut årskurs nio i år och som sökte till svenskspråkig utbildning var 3 067.

Under sommaren är det ännu möjligt att bli antagen från reservplats.

Normal process

Seger säger också att ansökningsprocessen till andra stadiets utbildning har fungerat relativt normalt trots coronapandemin.

– Eventuellt har inträdes- och lämplighetsprov påverkats, men de allra flesta gymnasier ordnar ändå inga sådana, säger han.

Seger säger att pandemin inte heller verkar ha påverkat medeltal och i det här skedet är andelen personer som inte fått någon studieplats en procent lägre än 2019.

– Det är viktigt att minnas att många fortfarande befinner sig på en reservplats och att det är först senare som det klarnar hur många som får en plats. De allra flesta får en studieplats.

I Hangö gymnasium har man tillfälligt sänkt tröskelvärdet från 6,8 till 6,5 på grund av vårens distansundervisning.

– Distansundervisningen gjorde det svårare att stötta de elever i årskurs nio som kanske skulle ha behövt lite pushande för att nå upp till 6,8. Därför sänkte vi tröskelvärdet till 6,5 i vårens antagning, säger Tanja Koivisto, rektor vid Hangö gymnasium.

Helsinge gymnasium har en tröskel på 6,5, men på grund av det höga antalet sökande är antagningsgränsen 7,17 i år.

Lediga studieplatser

Det är ännu möjligt att bli antagen från reservplats under sommaren. Den som blivit utan studieplats i den gemensamma ansökan kan få en studieplats via läroinrättningarnas egna ansökningar.

– Vi har lediga platser så den som vill komma och studera i Björneborg kan ta kontakt, säger rektor Susanna Blomquist vid Björneborgs svenska samskola.

Också i bland annat Topeliusgymnasiet i Nykarleby och i Gymnasiet i Petalax finns det många ofyllda studieplatser.

Lediga studieplatser hittas i Studieinfo.fi eller på läroinrättningarnas webbsidor från och med den 12 juni.

Det lägsta medeltalet för att antas till Katedralskolan i Åbo var 7,58. Bild: Mikael Piippo/SPT

En del gymnasier har färre sökande än studieplatser. Dessa gymnasier kan ha ett principiellt lägsta medeltal för antagning som ofta, men inte alltid, är 7,0. Dessa gymnasier antar oftast alla sökande och i en del fall för man inte bok över lägsta medeltal för antagning.

Listan presenterar det lägsta medeltalet i avgångsbetyget från grundskolan en sökande behövt för att bli antagen till gymnasiet. Listan presenterar inte speciallinjer, endast allmänna linjer. Inom parentes anges antalet antagna till gymnasiet.

Gymnasiet Grankulla samskola. Lägsta medeltal för att bli antagen: 8,17 (97 antagna).

Mattlidens gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 8,17 (150 antagna).

Vasa övningsskolas gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 8,08 (uppgift om antalet antagna saknas).

Brändö gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,92 (115 antagna).

Kotka svenska samskola. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,92 (7 antagna).

Tölö gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,92 (81 antagna).

Korsholms gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,58 (85 antagna).

Katedralskolan i Åbo: Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,42 (98 antagna).

Kimitoöns gymnasium: Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,38 (24 antagna).

Björneborgs svenska samskola. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,33 (21 antagna).

Sibbo gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,25 (50 antagna).

Svenska samskolan i Tammerfors. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,25 (18 antagna).

Helsinge gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,17 (54 antagna).

Karis-Billnäs gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,08 (38 antagna).

Virkby gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,08 (35 antagna).

Svenska privatskolans gymnasium, Uleåborg. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,05 (19 antagna).

Borgå gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,0 (108 antagna).

Ekenäs gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,0 (59 antagna).

Gymnasiet Lärkan. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,0 (132 antagna).

Jakobstads gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,0 (90 antagna)

Karleby svenska gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,0 (45 antagna).

Kronoby gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,0 (40 antagna).

Kyrkslätts gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,0 (48 antagna).

Lovisa gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,0 (29 antagna).

Närpes gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,0 (26 antagna).

Pargas svenska gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,0 (53 antagna).

Pedersöre gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,0 (42 antagna).

Steinergymnasiet vid Rudolf Steinerskolan. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,0 (27 antagna).

Vasa gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,0 (72 antagna).

Ålands lyceum. Lägsta medeltal för att bli antagen: 7,0 (160 antagna).

Hangö gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 6,8 (16 antagna).

Vörå samgymnasium - Vörå idrottsgymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 6,5 (54 antagna).

Gymnasiet i Petalax. Ingen gräns för lägsta medeltal. (24 antagna).

Kristinestads gymnasium. Lägsta medeltal för att bli antagen: 6,0 (13 antagna).

Topeliusgymnasiet i Nykarleby. Ingen gräns för lägsta medeltal. (39 antagna).

Materialet är insamlat från de aktuella gymnasierna.

Rättelser: Uppgifterna för Ekenäs gymnasium är korrigerade. I en tidigare version stod det att inträdesgränsen var 8,26 vilket skulle ha varit högst i landet. Det korrekta är 7,0.

I den tidigare versionen stod det också felaktigt att det lägsta medeltalet i avgångsbetyg för att bli antagen till Helsinge gymnasium är 6,5. Det stämmer inte. Antagningsgränsen till Helsinge gymnasium är i år 7,17. Gymnasiet har en tröskel på 6,5 men på grund av det höga antalet sökande är antagningsgränsen 7,17. Därför har också mellanrubriken "Sänkt medeltal" tagits bort. Helsinge gymnasium har inte sänkt sitt medeltal.

I faktarutan har antalet antagna för Tölö gymnasiums del korrigerats.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning