EK vill se familjereform den här valperioden - föreslår delad föräldrapeng, mindre hemvårdsstöd

Öronmärkta pengar. EK vill att föräldrapenningen ska delas mellan föräldrarna – bara ensamförsörjare kan ta ut hela penningen själv. Om den andra inte tar ut sin föräldrapenning är det hemvårdsstöd som gäller. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

- I vår modell öronmärks halva föräldraledigheten åt vardera föräldern – vi tror inte att det annars sker nån förändring, säger Ilkka Oksala vid Finlands Näringsliv EK.

Den inkomstrelaterade föräldrapenningen skulle bli längre, men hemvårdsstödet betydligt kortare i den modell Finlands Näringsliv EK föreslår.

Båda föräldrarna skulle få ett halvår var, men den mamma som föder får en månad extra före förlossningen. Den andra föräldern får, som nu, 18 dagar ledigt i samband med förlossningen.

- Att öronmärka hälften är en stor skillnad till tidigare föreslagna modeller. Vi tror att man måste dela på det inkomstrelaterade stödet, och inte bara säga att det kan användas av båda, eftersom det i praktiken lett till att papporna använder bara någon enstaka procent, säger direktör Ilkka Oksala vid Finlands Näringsliv EK.

Han hänvisar till att det redan nu är möjligt att dela föräldraledigheterna hur man vill, men at det ändå inte sker.

- Vi tror inte att det annars blir någon ändring, säger Oksala och tillägger att EK:s mål varit att få en faktisk fördelning av föräldraledigheterna och därmed en fördelning mellan olika arbetsgivare och branscher.

Hemvårdsstödet skulle i EK:s modell gälla tills barnet är 1,5 år gammalt, i stället för fram tills barnet fyller tre, som nu.

De 115 miljoner euro som skulle sparas, skulle EK vika för mer dagvård och småbarnspedagogik. Summan för hemvårdsstödet skulle vara samma som nu.

Möjligheten till flexibel eller partiell vårdpenning skulle också kvarstå.

Bara ensamförsörjare skulle få möjlighet att använda hela föräldrapenningen själv. Om endera föräldern i ett par inte använder sin halva, är det bara hemvårdsstöd som gäller tills barnet är 1,5 år.

- Vi vill att regeringen börjar bereda en reform som kan behandlas i riksdagen redan den här valperioden.

Bakgrunden till förslaget är utmaningen i att nå regeringens sysselsättningsmål på 72 procent. EK:s vd Jyri Häkämies hänvisar till att sysselsättningen i andra nordiska länder, särskilt Sverige, är på annan nivå.

Enligt direktör Ilkka Oksala har EK berett sin modell sedan i höstas med medlemsförbunden.

- Bland våra medlemsförbund finns både väldigt mansdominerade och kvinnodominerade branscher, säger Oksala.

- Det är alltså en anmärkningsvärd kompromiss, fyller Häkämies i och hänvisar till de mansdominerade branscher som nu drabbas mindre av kostnader för föräldraledigheter.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning