EK vill sänka dagvårdsavgifterna

Bild: Cecilia Kristjankroon

Finlands näringsliv EK anser att dagvårdsavgifterna bör sänkas ordentligt för att förbättra sysselsättningen.

EK anser att man inte bör beakta inkomsterna i lika hög grad som nu och sänka den högsta avgift som uppbärs.

EK:s modell skulle minska inkomsterna från dagvårdsavgifterna. Minskningen kan finansieras med en sänkning av bostadsbidraget. EK anser att bostadsbidraget i högre grad borde gynna dem som jobbar.

EK vill också återinföra självrisken för boendekostnaderna i utkomststödet så att ett sänkt bostadsbidrag inte kompenseras med utkomststöd.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning