EK vill sänka dagvårdsavgifterna

Bild: Cecilia Kristjankroon

Finlands näringsliv EK anser att dagvårdsavgifterna bör sänkas ordentligt för att förbättra sysselsättningen.

EK anser att man inte bör beakta inkomsterna i lika hög grad som nu och sänka den högsta avgift som uppbärs.

EK:s modell skulle minska inkomsterna från dagvårdsavgifterna. Minskningen kan finansieras med en sänkning av bostadsbidraget. EK anser att bostadsbidraget i högre grad borde gynna dem som jobbar.

EK vill också återinföra självrisken för boendekostnaderna i utkomststödet så att ett sänkt bostadsbidrag inte kompenseras med utkomststöd.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00