EK ger över ansvar till förbunden

Bild: Heikki Saukkomaa

Finlands näringsliv (EK) tar ett steg bakåt när förhandlingarna om den nya lönemodellen byggs upp. Det är meningen att förhandla fram detaljerna för den nya modellen hösten 2017.

– Vår situation avviker säkert från andra centralorganisationernas, säger vd Jyri Häkämies.

– För vår del är det förbunden som axlar ansvaret när vi bygger upp en modell där exportsektorn definierar lönenivån. Förbunden förbereder den och kommunicerar sinsemellan. De har säkert redan fört diskussioner med löntagarsidan.

Häkämies säger att EK kommer att erbjuda medlemsförbunden lönestatistik och annat stöd då det behövs.

EK:s styrelseordförande Matti Alahuhta betonar att EK inte längre är en part i förhandlingarna.

– Då är det utan tvekan naturligt att modellen förbereds av de parter som kommer att föra förhandlingarna.

EK vill se reformer

EK meddelade på onsdagen att dess styrelse har slagit fast nya riktlinjer för organisationen. Målet är att lyfta upp de finländska företagens verksamhetsförutsättningar till de övriga nordiska ländernas nivå. Det här kräver reformer och en positiv inställning till förändringar i hela Finland.

Matti Alahuhta säger att EK redan har inlett sina reformer i och med att organisationen genom sin stadgeändring inte längre går med i centraliserade löneuppgörelser.

– Stadgeändringen gav ett behov av och en möjlighet till att omvärdera EK:s verksamhet. Vi måste som land göra allt så att vi så fort som möjligt kan få upp de finländska företagens verksamhetsförutsättningar till de övriga nordiska ländernas nivå, säger Alahuhta.

I framtiden ska EK och medlemsförbunden närma sig varandra och samspelet mellan dem öka. EK tänker nu satsa på att påverka på områden som är centrala med tanke på företagens verksamhetsförutsättningar och Finlands konkurrenskraft. Hit hör bland annat intressebevakningen inom EU, handelspolitiken samt företags- och konkurrenslagstiftningen.

EK har väntats komma med en ny strategi i den nya situationen efter stadgeändringen. Det rör på sig också inom medlemsfältet. I somras beslutade Skogsindustrin att lämna EK.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00