EK: Företag hittar inte kunnig personal

Enligt Finlands näringsliv har nästan 70 procent av företag rekryteringsproblem. Den största orsaken är bristande kompetens bland de sökande.

Kompetensglappet inom näringslivet är större än väntat, visar EK:s företagsenkät. Finlands näringsliv EK är den ledande organisationen för näringslivet i Finland.

Av de tillfrågade företagen meddelar 26 procent att de har haft stora svårigheter att hitta kunnig personal. Ytterligare uppger 41 procent av företagen att de har haft en del rekryteringsproblem.

– Att hitta kunnig personal är en flaskhals för att företagen ska växa. För att minska kunskapsglappet måste man motarbeta arbetslöshetsfällor, avskaffa behovsprövning för utländsk arbetskraft samt få till stånd en djupare diskussion mellan utbildningen och företagen, säger EK:s direktör Jouni Hakala i ett pressmeddelande.

Företagsenkäten gjordes mellan maj och juni i år. Cirka 550 företagsledare och företagare besvarade EK:s förfrågan. Resultaten gäller såväl små- och medelstora företag som storföretag.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00