Egoisten faller på eget grepp

I fråga om kampen mot klimatförändringen och hjälp till flyktingar framträder stark egoism på sina håll. Bild: Tony Karumba/Lehtikuva-AFP

En färsk rapport visar att det i Finland finns en medvetenhet kring klimatförändringen, men även själviskhet då det gäller åtgärder mot den. Egoismen känns igen även från annat.

En del av finländarna förnekar klimatförändringen, men fler tar klimathoten på allvar och vill att något ska göras för att den globala uppvärmningen ska kunna stoppas. Förnekarna är givetvis inte bere...