"Eget fel att de är feta, varför ska samhället betala operation"

Bild: Mostphotos

I Finland utförs fortfarande färre fetmaoperationer än i de andra nordiska länderna. Här utförs kring tusen operationer per år, i Sverige cirka 6 500.

I Finland opereras för få patienter mot fetma, anser bland andra professor Kirsi Pietiläinen vid Helsingfors universitets enhet för fetmaforskning och Olli Nyberg, ordförande för patientföreningen för personer som genomgått en fetmaoperation.

Båda anser att antalet borde fås upp till cirka 3 000 operationer per år. Dessutom borde de som arbetar inom hälsovården få mer vetskap om ämnet, så att fler patienter kan få en operation. Nyberg säger att attityderna dessutom borde förbättras.

– En del har dessutom inställningen att den feta själv har ätit sig fet, och varför skulle man då operera med offentliga medel.

Enligt Nyberg finns det också mycket att förbättra i eftervården och uppföljningen efter operationerna.

– Bristen på uppföljning och stöd gör att en del av de som opererats får psykiska problem. Missbruksproblem är vanliga, då ett beroende byts ut mot ett annat. En del får problem med parförhållandet då partnern inte klarar av att hantera situationen psykiskt.

Många skulle ha nytta av operation

Experter bedömer at tiotusentals finländare med svår eller sjuklig övervikt skulle må bra av en fetmaoperation.

Primärhälsovården anses vara en falskhals där patienterna inte skickas vidare för att kunna få en operation.

Övervikt och relaterade sjukdomar orsakar mycket jobb inom hälsovården, säger specialisten i gastroenterlogi och kirurgi Anne Juuti vid föreningen för fetmakirurgi och metabol kirurgi. Fetma behandlas huvudsakligen med traditionella metoder, nämligen rådgivning individuellt eller i grupp med viktminskning som mål. Först efter det kan en person med sjuklig fetma få en fetmaoperation.

Stränga krav

Hälsostationsläkaren Kirsi Markula i Salla säger att de stränga operationskriterierna fungerar som en flaskhals. Hon har själv genomgått en fetmaoperation, och hon säger att hon skrivit ut remisser även till patienter som inte helt fyllt kriterierna.

– Jag har försökt motivera varför patienten borde opereras. Borde kanske kraven sänkas och patienterna bedömas mer individuellt, om patienten vill ha en operation men väger ett par kilo under det som krävs?

Medicinalrådet Tuija Kumpulainen vid Social- och hälsovårdsministeriet anser att de nuvarande rekommendationerna om god medicinsk praxis i frågan är bra.

– Jag anser att antalet operationer skulle stiga om man följde dem. Det handlar inte om att kriterierna borde ändras, utan om hur man ska få dem i bruk, säger hon.

Fakta

Estland och Lettland lockar

I Finland görs fetmaoperationer bara av hälsoskäl.

Den vanligaste metoden är så kallad gastric bypass, där en liten påse av magsäckens övre del separeras och kopplas till tunntarmen. På så sätt tar man sig förbi 80 procent av magsäcken och hela tolvfingertarmen.

I en avsmalningsoperation görs magsäcken om till ett smalt rör och största delen av den tas bort.

Sjukdomar eller riskfaktorer som hänger samman med fetma är till exempel typ 2-diabetes, astma, högt blodtryck, fettlever, kranskärlssjukdom och sömnapné.

I Finland kostar en fetmaoperation kring 9 000 euro på ett privat sjukhus. På offentliga sidan är utgiften kring 7 600 euro.

Allt fler överviktiga reser till Estland eller Lettland för fetmaoperation, för kriterierna för ingreppet är mindre strikta där. Till exempel i Estland marknadsförs operationer för knappt 6 000 euro.

Källor: Föreningarna Lihavuus- ja metaboliakirurgian yhdistys LiMe ry och Suomen Lihavuusleikatut ry samt rekommendationerna för god medicinsk praxis

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03