Eftertanke och förnuft, avskyvärt hämmande

Det principiellt mest irriterande i Nietzsches sätt att se på världen är att han ofta (trots sina beryktade paradoxer) är så in i helsike kategorisk, skriver Erik Bergqvist. Bild: Wikipedia

Mänskligheten hade det vida bättre under epoker då människor kunde bejaka exempelvis våld och maktutövande, än under vår egen (det sena 1800-talet) med dess självplågeri och världsförnekelse, ansåg Nietzsche. Vad ska vi göra med honom i dag, om vi inte är nazister?

Om Nietzsche skriver handböckerna att han var lika mycket diktare som filosof, och att han uttryckte sig aforistiskt och i stundens temperament snarare än systematiskt. Det senare motsäger inte en sor...