Efterlysning: Vem var de två väljare i Nyland som inte röstade på SFP denna gång?

Bild: HBL

I Nyland var SFP:s väljare två färre än i förra EU-valet.

Kontrollräkningen för EU-valet är klar sedan en tid och för oss siffernissar bjuder den på fascinerande läsning.Hur är det till exempel möjligt att Svenska folkpartiet fick nästan exakt samma röstetal...