Efterkloka kverulanter

Jag är alls inte enig med de nymornade och efterkloka kverulanterna som har kritiserat SFP:s och Niklas Torvalds insats i presidentvalet.

Jag är alls inte enig med de nymornade och efterkloka kverulanterna som har kritiserat SFP:s och Niklas Torvalds insats i presidentvalet. Själv hade jag röstat på Sauli Niinistö om inte Torvalds hade ställt upp med den i dag viktigaste utrikespolitiska frågan om medlemskapet i Nato. Samtidigt vill jag tacka Anna-Maja Henriksson för hennes stöd till Torvalds både före och efter valet.

Jag anser inte att presidenten skall vara någon moralisk ledare för folket. När de övriga presidentkandidaterna orerade om en "feministisk" utrikespolitik, om social- och hälsovårdsreformen och hälsovårdsfrågor hörde sådant ju alls inte till presidentens befogenheter, vilket även Niinistö själv påpekade för sina utmanare. Glöm inte att Niinistö med oerhörd strategisk skicklighet håller Natodörren öppen för ett eventuellt kommande schackdrag.

Vad Svenska folkpartiet ankommer glömmer kritikern att Natofrågan var ett partidagsbeslut och liksom uppenbarligen även svenska riksdagsgruppens. Vägande namn som Ole Norrback, Calle Haglund och Henrik Lax har tillsammans med mig varit på Torvalds linje. Om Pär Stenbäck hade formulerat en kritisk utrikespolitisk linje visavi Nato i en HBL-artikel före presidentvalet hade jag kunnat acceptera det, men kverulans i efterhand gagnar ingen.

Jutta Zilliacus Helsingfors

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning