Efterkloka kverulanter

Jag är alls inte enig med de nymornade och efterkloka kverulanterna som har kritiserat SFP:s och Niklas Torvalds insats i presidentvalet.

Jag är alls inte enig med de nymornade och efterkloka kverulanterna som har kritiserat SFP:s och Niklas Torvalds insats i presidentvalet. Själv hade jag röstat på Sauli Niinistö om inte Torvalds hade ställt upp med den i dag viktigaste utrikespolitiska frågan om medlemskapet i Nato. Samtidigt vill jag tacka Anna-Maja Henriksson för hennes stöd till Torvalds både före och efter valet.

Jag anser inte att presidenten skall vara någon moralisk ledare för folket. När de övriga presidentkandidaterna orerade om en "feministisk" utrikespolitik, om social- och hälsovårdsreformen och hälsovårdsfrågor hörde sådant ju alls inte till presidentens befogenheter, vilket även Niinistö själv påpekade för sina utmanare. Glöm inte att Niinistö med oerhörd strategisk skicklighet håller Natodörren öppen för ett eventuellt kommande schackdrag.

Vad Svenska folkpartiet ankommer glömmer kritikern att Natofrågan var ett partidagsbeslut och liksom uppenbarligen även svenska riksdagsgruppens. Vägande namn som Ole Norrback, Calle Haglund och Henrik Lax har tillsammans med mig varit på Torvalds linje. Om Pär Stenbäck hade formulerat en kritisk utrikespolitisk linje visavi Nato i en HBL-artikel före presidentvalet hade jag kunnat acceptera det, men kverulans i efterhand gagnar ingen.

Jutta Zilliacus Helsingfors

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54