– Att du har en förmögenhet betyder inte automatiskt att du själv har tiden, intresset eller kunskapen att sköta den. Man kan jämföra private banking med vilken annan typ av service som helst. Jag skulle själv till exempel med viss möda säkert klara av att byta däck på bilen men vet att däckföretagen gör det bättre än jag och väljer därför att anlita dem för jobbet, säger Peik Tuomolin, ansvarig för Aktia Private Banking.

Privatbankiren kan för en del kunder vara sparringpartnern med vilken man bollar tankar och idéer, för andra säkerhetsbojan som gör att man inte behöver förlora nattsömnen då kurserna på börsen störtdyker. Oavsett vilket är den personliga servicen och kontakten det viktiga.

– Digitaliseringen och de digitala tjänsterna är en ofrånkomlig del av dagens bankverksamhet men då det kommer till förmögenhetsförvaltning ersätter det inte behovet av en kontaktperson som kan erbjuda individuell och skräddarsydd betjäning. Undersökningar visar att få av oss skulle vara beredda att överlåta sin plånbok åt en robot, säger Alek Kaseva, försäljningschef vid Aktia Private Banking.

Långsiktigt och med bred expertis

Kundrelationen inom private banking bygger vanligtvis på flera olika komponenter. Förutom placeringsrådgivning och skötsel av dagliga ärenden kan det bland annat handla om juridiska tjänster och planering av hur förmögenheten effektivt kan överföras till barn och barnbarn.

Grundtanken i allt det jobb man gör är långsiktighet. Ett långsiktigt tänkande och agerande ger långsiktiga och fungerande kundrelationer. Kapitalförvaltning och placeringsverksamhet är aldrig sprintlopp utan maratonlöpning.

Också tillgången till all den expertis som finns inom Aktiakoncernen är en väsentlig del av servicen.

– I år har vi bankirer haft verkligt stor hjälp i kundarbetet av våra portföljförvaltarkollegor. De har gjort ett fantastiskt jobb, säger Peik Tuomolin.

Aktias portföljförvaltare är topprankade och prisbelönade inom flera kategorier (läs mera på aktia.fi). Tack vare den öppna arkitekturen med ett nätverk av internationella samarbetspartners kan man erbjuda kunderna det bästa urvalet placeringsprodukter också ytterom det egna kärnkunnandet.

Gemensamt för alla produkter är att de baserar sig på principerna för ansvarsfullt placerande som Aktia följt sedan 2006 och som numera är en integrerad del av all placeringsverksamhet.

Eloge åt kunderna

Det gångna året har det varit upp till bevis för private banking-sektorn.

– När läget är som mest utmanande är när vi ska vara som mest aktiva. Det är framförallt då som våra kunder behöver vårt stöd och vår analys, säger Alek Kaseva.

När coronapandemin bröt ut valde man i Aktia att personligen kontakta alla private banking-kunder, redogöra för läget och hur de olika placeringslösningarna var rustade för situationen.

– Framförallt handlade det om att ingjuta framtidstro och påminna om att svackor kommer och går. Den här gången kom uppgången snabbare än någon hade kunnat ana, säger Alek Kaseva.

Initiativet uppskattades av kunderna som i sin tur skötte sig exemplariskt.

– Jag lyfter verkligen på hatten för våra kunder. Vi såg nästan inget av den panikartade försäljning som annars kan förekomma vid kraftig börsnedgång, utan man bevarade sitt lugn och lyssnade på våra råd om långsiktighet. Om man inte behöver pengarna i just det ögonblicket – varför sälja när börsen gjort en rekordnedgång? Om portföljen är förnuftigt uppbyggd kommer den förr eller senare att återfå sitt värde och just nu är kurserna högre än vid krisens början, säger Peik Tuomolin.

Pålitlig partner i 200 år

En framgångsrik private banking-relation förutsätter alltid en grundlig kartläggningsprocess - vad baserar sig förmögenheten på, vilka är förväntningarna och målsättningarna, vad finns det för kassaflödesbehov, finns det testamenten eller äktenskapsförord som ska beaktas? Utgående från det förses kunden med en individuellt anpassad servicehelhet.

– Karikerat kan man säga att det finns kunder som inte vill lämna något efter sig av sin förmögenhet, medan andra vill maximera arvet till följande generationer. Sedan finns alla varianter däremellan. Vår uppgift är inte att säga vad som är rätt eller fel utan att vara lyhörda och inom ramarna för gällande regelverk se till att hitta de rätta verktygen och lösningarna för att kunden ska nå sina målsättningar, säger Alek Kaseva.

Utgångsläget är inte strävan efter maximal avkastning utan bra riskjusterad avkastning, det vill säga hyfsat resultat mot möjligast liten risk.

– Aktia är inte en aktör som utlovar guld och gröna skogar utan vår verksamhet präglas av en viss måttfullhet. Det är säkert en av orsakerna till att vi tillsammans med kunderna tagit oss helskinnade också genom svåra tider redan i 200 år, säger Alek Kaseva.

Läs mera på https://www.aktia.fi/sv/private-banking

Bild: Peik Tuomolin, direktör, och Alek Kaseva, försäljningschef vid Aktia Private Banking.

Aktia Private Banking

Exklusiv kapitalförvaltningstjänst för kunder med placeringsbart kapital från 500 000 euro uppåt.

Personlig betjäning av ett professionellt team av privatbankirer, alla med lång erfarenhet av branschen. Till kundens förfogande står även alla tjänster som erbjuds av Aktia Bank och förmånerna via Aktia Kapitalförvaltnings nätverk av internationella samarbetspartners.

Skräddarsydd placeringsrådgivning som grundar sig på öppen arkitektur. Som kund kan du välja mellan a) diskretionär portföljförvaltning där Aktias portföljförvaltare svarar för den dagliga skötseln av portföljen inom ramen för de målsättningar och restriktioner ni kommit överens om b) konsulterande portföljförvaltning där du som kund fattar placeringsbesluten själv men får professionell strategisk rådgivning.

Juridiska tjänster såsom äktenskapsförord, intressebevaknings-fullmakter, testamenten, bouppteckningar, köpebrev, gåvobrev.

Aktia Sparförsäkring Allokeringstjänst+ Tre portföljalternativ med klart definierade risknivåer. Allokeringsteamet i Aktia Kapitalförvaltning fattar placeringsbesluten i portföljerna för din del. Du kan utan skattekonsekvenser byta portföljens risknivå och placeringsstrategi.

Aktia World Elite Private Banking-kort Ett unikt kort med hög servicenivå. Kortet har en skräddarsydd kreditgräns och omfattande egenskaper för att underlätta och trygga kortinnehavarens vardag, fritid och resande.

Aktia Portfolio En applikation avsedd för Private Banking-avtalskunderna, med vilken du enkelt följa värdeutvecklingen av dina placeringar via din telefon.