Efterfrågan är för stor – "Otroligt mycket potential i marknaden för it-stöd"

Pirkko Oittinen stöder Magnus Häggström i att använda hans smarttelefon. Bild: KARL VILHJALMSSON

Gratis it-hjälp för seniorer har funnits sedan nittiotalet. Nu erbjuder även privata företag stöd. Den privata sektorn gör hembesök och går att anlita så ofta en vill, mot betalning.

Föreningen Enter:s it-stödtillfälle på Kampens servicecentral verkar vara mycket populärt. Flera måste vänta på sin tur för att få hjälp.

Nina Ziessler är koordinator för frivilligarbete på Enter. Hon berättar att det är undantagsvis många på plats.

Föreningen ordnar it-stöd för seniorer på ungefär 60 platser runtom i Nyland. Vanligtvis finns det omkring tio instruktörer på plats.

Efterfrågan på it-stöd är för stor för att kunna tillfredsställas av frivilligarbetare, berättar Nina Ziessler på föreningen Enter. Bild: KARL VILHJALMSSON

En grundsten i verksamheten är att de som söker hjälp får personligt stöd av en handledare i samma åldersgrupp som dem.

– De som behöver stöd och deras instruktörer använder samma terminologi och har samma tempo. Människor har olika apparater och utgångslägen, så det är viktigt med personligt stöd.

Efterfrågan på it-stöd är enligt henne för stor för att kunna tillfredsställas av frivilligarbetare.

– Det här går inte att göra enbart genom frivilligarbete. I huvudstadsregionen finns det ändå många aktiva, och det är enklare att få hjälp. I mindre kommuner finns det ett ännu större behov för privata aktörer.

Hon berättar att det finns stora skillnader i nätsidors användarvänlighet. De kan ha för mycket text och det kan vara svårt att hitta relevant information. Egenskaper såsom kontraster mellan färger och textens storlek kan anpassas för att öka användarvänligheten för seniorer.

Läs också: "Digitalisering är ingen övergående trend"

Företag har enligt henne trots allt under de senaste åren börjat satsa på att förbättra användarvänligheten i deras nätfunktioner.

Enter samarbetar bland annat med banker för att se till att deras digitala tjänster ska bli mer användarvänliga för seniorer, berättar hon.

– Bankerna har insett att de bör ta seniorers behov i beaktande.

Magnus Häggström får hjälp med sin smarttelefon på Enters it-stödtillfälle på Kampens servicecentral. Bild: KARL VILHJALMSSON

Tre gånger, sedan paus

Ulla Kuusela har varit instruktör i fyra år, efter att hennes före detta chef lockade med henne i verksamheten.

Hennes specialitet är att hjälpa till med att använda smarttelefoner. Det behövs ofta hjälp med e-post och internet, att fylla i blanketter och att lyssna på radio och se på TV via telefonen.

Hon tycker att många nätsidor är dåligt anpassade för seniorer, och poängterar att innehåll på nätet bör vara logiskt uppbyggt.

– På stadens [Helsingfors stads] sidor hittar jag inte något.

Hos Enter går det inte att dyka upp på varje session.

– Man får komma tre gånger, och efter det får man lov att ta en paus.

Sessionerna pågår alltid i två timmars tid, men det tar inte nödvändigtvis så länge att lösa alla problem, påpekar Kuusela.

Ulla Kuusela, frivillig instruktör på Enter, tycker att många nätsidor är dåligt anpassade för seniorer. Bild: KARL VILHJALMSSON

E-posten en utmaning

Heidi Kähkönen har varit med om att grunda företaget Fiksari, som erbjuder hjälp med användning av digitala apparater. Hon uppskattar att 95 procent av deras kunder är seniorer.

Enligt henne är den främsta utmaningen som deras kunder stöter på e-posten, till exempel att få tillgång till en e-posttjänst på en smarttelefon. Ett annat vanligt problem som behöver lösas är att internetuppkopplingen plötsligt bryts. Skrivaren är en maskin som det ofta behövs hjälp med. Allt fler kunder vill också ha en grundkurs i att använda en smarttelefon efter att ha skaffat en.

Företaget gör hembesök och deras tjänster kostar 20 euro per halvtimme. Kähkönen uppger att de flesta problem kan lösas på en halvtimme eller en timme, men 37 procent av besöken tar 1,5 timmar eller längre. Tjänsten berättigar till hushållsavdrag.

Hon berättar att Fiksari kan erbjuda hjälp redan samma dag som kunden kontaktar dem, men problemen brukar inte vara akuta.

Majoriteten av företagets kunder har anlitat dem mer än en gång, och i medeltal beställer kunderna hjälp två till tre gånger per år, enligt henne.

Rädsla och motstånd

Digitaliseringen kan för många framstå som en skrämmande utveckling, påpekar hon.

– Utvecklingen är förskräckligt snabb, för snabb för många. Det finns både rädsla för och motstånd mot förändring.

Hon tycker att företag borde bära mer ansvar för att göra sina produkter användarvänliga för folk som inte är vana vid att använda digitala tjänster och maskiner.

– De borde beakta seniorer redan i produkttestskedet. Särskilt bankservice måste vara användarvänligt, eftersom det är en nödvändig basservice.

Hon berättar att det från en företagares synvinkel finns otroligt mycket potential i marknaden för stödtjänster för folk som är ovana med digitala apparater.

– På Fiksari håller vi mest på med problemlösning. I utlärning och omskolning finns det ännu mycket outnyttjad potential.

Läs också: Insändare: Förespråkarna för det digitala paradiset verkar ha levt isolerade svaghet, ålderdom och sjukdom

Läs också: Insändare: För många är digitaliseringstakten skrämmande snabb

– Utvecklingen är förskräckligt snabb, för snabb för många, säger Heidi Kähkönen på företaget Fiksari. Bild: KARL VILHJALMSSON

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning