Efter vårdskandalen: Många anmälningar om missförhållanden i äldreomsorgen

Valvira beslutade den 29 januari att avbryta verksamheten i vårdhemmet Ulrika i Kristinestad efter uppdagade brister. Nu uppger tillsynsmyndigheterna att de får i genomsnitt 20 anmälningar per dag om missförhållanden i äldreomsorgen. Bild: Lehtikuva/Petri Hakosalo

Tillsynsmyndigheterna har under den senaste veckan fått en lång rad anmälningar som gäller äldreomsorgen på vårdhem.

– Vi har registrerat i genomsnitt tjugo anmälningar per dag då det tidigare kom en handfull anmälningar per vecka, säger juristen Reija Kauppi på Valvira.

De flesta anmälningar berör misstänkta brister i äldreomsorgen eller personliga iakttagelser av försummelser i vårdhem. Enligt Regionförvaltningsverken och Valvira kommer varje anmälan att beaktas och följas upp.

– Vi måste höja beredskapen för att kunna effektivera övervakningen av de vårdhem som har anmälts, säger Kauppi.

Regionförvaltningsverken och Valvira uppmanade på onsdagen vårdenheterna och kommunerna att se över den rådande situationen och åtgärda de påtalade bristerna i äldreomsorgen.

Social- och hälsovårdsministeriet gick samtidigt ut med en åtgärdslista som syftar till att förbättra kvaliteten på boendetjänsterna för äldre. Listan omfattar 25 konkreta förslag. Listan tar bland annat upp åtgärder som tryggar en tillräcklig personalstyrka, nolltolerans för undernäring och hållbara principer för medicinering.

De omsorgsföretag, fackföreningar, organisationer och kommuner som deltog i familje- och omsorgsminister Annika Saarikkos (C) krismöte förbinder sig att följa åtgärdslistan, uppger Social- och hälsovårdsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet

Regionförvaltningsverken

Attendo

Esperi Care

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

Mehiläinen Oy

Minnesförbundet

Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer rf

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy

Institutet för hälsa och välfärd

Social- och hälsovårdsbranschens företagare Teso rf

Finansministeriets budgetavdelning och avdelning för kommun- och regionförvaltningen

Valvira

Centralförbundet för de gamlas väl rf

Välmåendebranschen Hali

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning