Efter torkan: Bränder i flera länder i Europa

En skogsbrand vid Winter Hill nära Bolton i England. Arkivbild. Bild: TT-AP/Danny Lawson

I flera andra europeiska länder härjar bränder okontrollerat med anledning av torkan.

Sverige

Stora och svårsläckta bränder härjar fortfarande i skogarna i en rad län, men det totala antalet bränder har minskat. Vid de större bränderna i länen Gävleborg, Dalarna, Jämtland och Västernorrland är läget fortsatt mycket allvarligt. Räddningstjänsten kan inte släcka bränderna utan ihållande regn, men bara enstaka skurar väntas.

Norge

Södra Norge har under de senaste två veckorna haft 350 bränder, rapporterar norska radio- och tv-bolaget NRK. Situationen ska nu vara tuff, men under kontroll.

Det finns fortfarande en stor risk för att fler bränder startar, enligt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som är Norges motsvarighet till den svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Landets allvarligaste brand pågår vid Vermundsjøen i Hedmark, men läget är under kontroll.

Danmark

I Danmark har man stängt turistön Æbelø med anledning av torkan, rapporterar det danska radio- och tv-bolaget DR. Detta eftersom det skulle vara besvärligt för räddningstjänsten att ta sig dit om det skulle börja brinna på ön.

Lettland

I Lettland utfärdades ett nationellt katastroftillstånd för jordbrukssektorn på grund av torkan i juni. Landet har dessutom begärt tidigare stödutbetalningar från EU till bönderna.

En by i västra Lettland har fått evakueras sedan en stor löpeld närmat sig, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Brandmän arbetar fortfarande med att släcka den. Frivilliga, inklusive lokala bönder som transporterat vatten i sina traktorer genom skogen, har hjälpt till med släckningsarbetet.

Tyskland

Även bönder i Tyskland, som drabbades av en torka i maj och juni, upplever svåra tider. Jordbruksproducenter i landet har varnat för att årets skörd kommer att minska med mellan 20 och 50 procent, enligt AFP.

I delstaten Sachsen-Anhalt i östra Tyskland har en brand förstört cirka 80 hektar skog.

Storbritannien

I Saddleworth Moor i nordvästra England har det brunnit i tre veckor. Polisen misstänker att branden har anlagts. I torsdags kunde den släckas.

Fakta

Torka ökar brandrisken

När det är torrt i markerna ökar risken för bränder. Mark- och skogsbränder är ett naturligt inslag för torrare områden i landskapet och de behövs för att föryngra vegetationen. Skogsbränder bidrar också till att göra skogarna ljusare samt förhindra att gran tar över.

Flera arter är beroende av att det finns bränder i skogslandskapet. Ett exempel på det är att flera insektsarter lägger ägg i bränd död ved som är en bra uppväxtmiljö för artens larver. Naturvården arrangerar skogsbränder för att stödja arter som behöver sådana miljöer. De vilda skogsbränderna, däremot, är något som ska undvikas.

Stora våtmarker med naturlig hydrologi kan bli naturliga brandgator till skillnad mot dikad torr torvmark. När dikad torv brinner skapas svårsläckta förhållanden och ohälsosam rökbildning. I några länder har restaurering av torvmarker till våtmark ägt rum i närheten av stora städer för att undvika att torv brinner och medför hälsoproblem för befolkningen.

Mycket av vår skyddade natur, exempelvis nationalparker och naturreservat, utgörs däremot av ekosystem som är i ett mer naturligt skick än omgivande marker. Dessa har ofta en bättre motståndskraft mot torka än naturen utanför skyddade områden.

Källa: Svenska Naturvårdsverket.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03